Tanks voor zuivelproducten

Jaar van constructie: 2014
Tanks voor zuivelproducten

In de levensmiddelenindustrie is de productie en opslag van de producten overeenkomstig het beoogde doel onderworpen aan strenge eisen. Door het gebruik van Thermo-teK LM Eco ALU en Power-teK PS worden in Heerenveen de optimale voorwaarden voor de voorschriftmatige opslag van melk verzekerd.