Compartimentering

Evacuation in case of a fire
Compartimentering

Compartimentering

Grotere gebouwen worden vaak verdeeld in zogenaamde brandcompartimenten, die gescheiden worden door brandbestendige muren en plafonds. In het geval van brand bieden deze elementen een volledige brand- en rookbestendigheid op basis van de voorgeschreven brandbestendigheid.

Verticale compartimentering

In alle voorschriften wordt speciale aandacht geschonken aan de verticale verbindingen die een ernstig risico kunnen worden in geval van brand.

Verticale verbindingen zijn gewone trappen, liftkokers of installatiekokers. In het algemeen zijn de voorschriften voor brandcompartimenten gericht op het beperken van de potentiële verspreiding van brand door deze gebouwonderdelen.

Horizontale compartimentering

In nieuwe gebouwen moet een brandcompartiment direct geïntegreerd worden in de gebouwstructuur. Brandcompartimenten kunnen bestaan uit één enkele kamer of een reeks kamers.

Wanneer brand uitbreekt in een compartiment, kan de verzegelde aard van het gebied de brand indammen, waardoor voorkomen wordt dat de brandt zich verspreidt naar andere gebieden. In geval van een brand buiten het compartiment kan het afgesloten blijven en kan het mogelijk zelfs de voorwerpen binnenin beschermen.