Energy efficacy
Energie-Efficiëntie

Stijgende energiekosten worden een steeds hogere last.

Meer energie voor minder geld

Energie-intensieve processen hebben snel een negatief financieel effect door onvoldoende isolatie.

Volgens de Research Institute for Energy Economics (FfE) kunnen de jaarlijkse energiekosten daardoor enorm verlaagd worden.

Onze mineraalwolproducten bieden de optimale oplossing voor elke toepassing en zijn bijgevolg ideaal geschikt voor energie- en kostenbewust gebruik.

Specialistische kennis

energy

Dikte van de economische isolatie

De beslissingscriteria om te kiezen voor technische isolatie in industriële gebieden wordt voornamelijk gestuurd door de dikte van de economische isolatie.

De initiële investeringskosten om isolatiemateriaal te monteren in combinatie met de jaarlijkse vermindering van de kosten van energieverliezen, die gerealiseerd worden tijdens de levensduur van de fabriek, vormen de kernbestanddelen. De dikte van de economische isolatie wordt weerspiegeld in het minimum van de som van de investeringen en de kosten voor energieverliezen.

De grafiek toont heel duidelijk aan dat het effect van de isolatie rechtstreeks bijdraagt aan de verlaging van de energiekosten. Dus het is een effectieve maatregel om de energie-efficiëntie te verhogen in industriële toepassingen.

energy

Energie-efficiëntieklassen

Om technische installaties in de industrie en de technische gebouwenuitrusting te waarderen op hun energie-efficiëntie, heeft de VDI 4610 energie-efficiëntieklassen ontwikkeld die letten op hun warmte- en koude-isolatie. Men houdt niet alleen rekening met de warmteverliezen bij de overeenkomstige broeikasgasemissies van de geïsoleerde objecten, maar ook de energiekosten en de GHG-emissies tijdens de productie van het isolatiemateriaal. Bij de classificatie in de verschillende energie-efficiëntieklassen, worden alle GHG-emissies gekoppeld aan de isolatie vastgelegd en er wordt een levenscyclusbeoordeling uitgevoerd.

Het voordeel van dit classificatiesysteem toont zijn onafhankelijkheid van de energieprijs. Via dit systeem kunnen zowel bestaande als nieuwe fabrieken vergeleken worden. Bij de planning van nieuwe fabrieken kan de ruimtevereiste voor het respectievelijke isolatiesysteem, afhankelijk van de vereiste energie-efficiëntieklasse, al geschat en gepland worden.

TIPCHECK AUDITS

Thermal Insulation Performance Check (TIPCHECK) is een vrijwillige energie-audit in industriële installaties, die helpt om het isolatiepotentieel van bestaande toepassingen aan het licht te brengen.

tipcheck

Kosten besparing

Ecofys-studie

De Ecofys-studie, gestart door EIIF, bevestigt dat technische isolatie fantastische mogelijkheden voor energiebesparing levert:

  • Met economische isolatie kan de sector jaarlijks 480 PJ energie en 37 Mt CO2 besparen. Het industriële brandstofverbruik en de emissies kunnen verlaagd worden met meer dan 4%.
  • Bovendien kan in steenkoolcentrales per jaar meer dan 140 PJ energie en 12 Mt CO2 bespaard worden door gebruik te maken van economische isolaties.

Dit besparingspotentieel kan gerealiseerd worden in alle regio’s, industriële sectoren, type installaties en procestemperatuuropbrengsten.

 

New Exper-teK Calculation Tool
Berekening van warmteverliezen en energiekosten - eenvoudig en intuïtief in slechts 5 stappen!

Betrouwbare resultaten voor technische isolatie dankzij VDI-gecertificeerde berekeningsmethoden.

Voordelen van minerale wol

Duurzaamheid
Geluidsisolatie
Brandbeveiliging