Sound protection
Geluidsisolatie

De wereld wordt steeds lawaaiiger

Optimaal geïsoleerd voor meer comfort

We worden de hele dag beïnvloed door lawaai, en vaak kan dit niet worden vermeden.

Maar met de juiste isolatie kunnen de geluidsemissies worden verminderd en kan de kwaliteit van leven in leef- en werkruimten aanzienlijk worden verbeterd.

Met hun vezelstructuur met open poriën bieden onze minerale-wolproducten de ideale condities voor de absorptie en regeling van geluid en zijn daarom ideaal passend voor een uitgebreide geluidsisolatie.

 

Knauf Insulation Sound-teK Producten

Geluidsabsorberende effecten van minerale-wolplaten

Door de open / gevezelde structuur presteert minerale-wolisolatiemateriaal op goede geluidsabsorberende kenmerken. Geluidsabsorptie wordt beschreven door het vermogen van een materiaal om de intensiteit van het binnenkomende geluid te verminderen en dit niet te reflecteren naar de omgeving - het zogenaamde geluidsabsorberende gedrag.

De specifieke en individuele interpretatie op basis van materiaaldikte, gewicht en mogelijke oppervlaktebehandeling kan behoorlijk ingewikkeld zijn voor installateurs door de complexiteit van akoestische toepassingen.

De geluidsabsorberende invloed van materiaal wordt beschreven door de geluidsabsorptiewaarde; de zogenaamde "praktische geluidsabsorptiegraad" beschrijft het geluidsabsorberende vermogen van een materiaal bij zes frequenties in octaven. De waarden liggen tussen 0,0 en 1,0; waarbij 1,0 de totale absorptie van binnenkomend geluid is in het beschouwde frequentiegebied. Waarden groter dan 1,0 zijn niet mogelijk.

De beslissingscriteria voor geluidsabsorptieresultaten van minerale-wolisolatiemateriaal zijn

  1. het gewicht
  2. de oppervlaktebehandeling: bekleed of niet-bekleedhe surface treatment: faced or un-faced
  3. de isolatiedikte

De bekleding moet een "open structuur” hebben, zoals bijv. eenzijdig (VBS) of tweezijdig glasvlies (VBD) of geweven glas (WBS of WBD). De "gesloten structuur", zoals aluminiumfolie (ALU) kan het geluid niet absorberen maar reflecteert het.

Akoestische geluidskarakteristieken

Perceptie en de invloed van geluidsoverlast / Geluidskarakteristieken

Geluid en lawaai worden beschreven door mechanische trillingen en golven. De voortplanting van geluid in de lucht wordt beschreven als luchtgeluid, het geluid in vast materiaal als contactgeluid. In een vacuüm is er geen geluidsoverdracht mogelijk.

Geluidsperceptie

Individuele geluidsperceptie

De karakteristieke meting van de geluidsperceptie door het gehoorzintuig is de akoestische druk en tevens de frequentie. De fysieke eenheid voor akoestische druk is Pascal (Pa), die voor de frequentie is Hertz (HZ). Dit betekent dat 1 Hz = 1 golf per minuut.

De frequentie bepaalt de hoogte, de druk het volume.

Het frequentiebereik van 16 - 16000 Hz (typisch hoorbaar bereik voor het menselijke oor) wordt logaritmisch verdeeld in octaven en derde octaven.

Frequentiespectrum in octaafband en derde octaafband

Octaafband fm, octaaf 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
Een derde octaafband fm, een derde octaaf 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250

Criteria curve A

Een rating curve

De geluidsperceptie is individueel van de ene tot de andere frequentie. Om die reden zijn er vier verschillende wegings curven gedefinieerd voor weging van de frequentie van akoestische voorvallen. De meest gebruikte curve voor frequentiegerelateerde weging van akoestische voorvallen is de internationaal overeengekomen wegingscurve A. De niveaus die door deze curve bepaald worden zijn beschreven met de eenheid dB.

Berekening van A-geluidsdrukniveau

Een geluidsniveau curve

Berekening van het A-geluidsdrukniveau uit het octaafbandbereik, bijv. gasmotoren, 300 kW, 1.500 * 1/min, 1 m van uitlaatpijp.

De tabel toont de verschillen tussen A-waarde en niet-beoordeelde niveaus van een gasmotor.

Octaafband middenfrequentie 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Sum
gemeten geluidsniveau [dB] 91 92 93 94 95 96 92 88 83 102,3
A-waarde -39,4 -26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0 +1,2 +1,0 -1,1  
beoordeeld geluidsdrukniveau [db(A)] 51,6 65,8 76,9 85,4 91,8 96,0 93,2 89,0 81,9 99,5

 

Voordelen van minerale wol

Energie-Efficiëntie
Brandbeveiliging
Duurzaamheid