EEN JAAR VOL UITDAGINGEN DIE WE MET SUCCES ZIJN AANGEGAAN - INTERVIEW MET DAVID DUCARME

David.jpg

CHIEF OPERATING OFFICER (COO) EN DEPUTY CEO VAN KNAUF INSULATION, DAVID DUCARME, OVER GROEI, BETERE GEBOUWEN EN ONZE MISSIE VOOR DUURZAAMHEID.

 

WELKE IMPACT HEBBEN DE UITDAGINGEN VAN 2022 GEHAD OP DE KLANTEN VAN KNAUF INSULATION?

“We hebben COVID gehad, een hausse in de bouwsector, een cyberaanval en tekorten in onze industrie. Hierdoor werden onze klanten helaas geconfronteerd met een tekort aan producten. Ze hebben ook een zeer sterke inflatie gezien in onze prijzen, die voornamelijk werd veroorzaakt door COVID, de verstoring van de toeleveringsketen, en vervolgens de energiecrisis door de oorlog in Oekraïne.

Maar tegelijkertijd was er een zeer sterke vraag naar onze producten. Er is dus goed en slecht nieuws. Tot nu toe is de sector in staat geweest om volumes te blijven leveren, wat niet altijd gemakkelijk is, vooral niet als je probeert om een uitstekend serviceniveau te handhaven. Maar over het algemeen zijn we erin geslaagd om tijdens deze verschillende crisissen een redelijke service aan onze klanten te blijven leveren.”

 

WAT HEEFT KNAUF INSULATION GEDAAN OM HET TEAM IN OEKRAÏNE TE STEUNEN?

“We hebben hen gesteund op verschillende gebieden. Een deel was te danken aan de individuele acties van onze geweldige mensen, die naar daar reden en mensen ophaalden die de grens wilden oversteken. Sommige van onze medewerkers ontvingen Oekraïners ook bij hen thuis.

In termen van gestructureerd zakendoen, hebben we ervoor gezorgd dat onze werknemers de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben en dat ze zich in de veiligst mogelijke positie bevinden. Natuurlijk hebben we daar maar beperkte controle over, maar alles wat we konden doen, hebben we gedaan. En we hebben er ook voor gezorgd dat we een zekere bedrijfscontinuïteit handhaven en de weinige economische activiteit in Oekraïne ondersteunen. En natuurlijk hebben we iedereen in dienst gehouden en betaald, ook al was er in die periode geen sprake van economische activiteit.”

 

DE JOHOR BAHRU-FABRIEK IS IN 2022 VOLLEDIG OPERATIONEEL GEWORDEN. WAAROM IS DEZE FABRIEK BELANGRIJK?

“De fabriek in Johor bevestigt onze intentie om voor de lange termijn in de regio te blijven, en we hebben de meest efficiënte installatie in Azië-Pacific gebouwd. Niemand anders heeft een fabriek op die schaal en met dat technologieniveau. En dat is de manier waarop we nieuwe markten benaderen; we willen het niveau verhogen als het gaat om productkwaliteit, service en innovatie, en zeker Azië-Pacific is daar een geweldig voorbeeld van. Een eigen fabriek betekent dat ze klanten veel beter van dienst kunnen zijn met een lokaal aanbod en dat ze hun markten verder kunnen ontwikkelen met hun eigen capaciteit.”

 

KNAUF INSULATION NAM EEN BESTAANDE FABRIEK IN ROEMENIË OVER EN HEEFT AMBITIEUZE PLANNEN OM DE CAPACITEIT UIT TE BREIDEN. WAAROM IS DIT BELANGRIJK?

“Roemenië is een project dat heel zinvol is om onze productiecapaciteit te vergroten en onze voetafdruk in Europa te verbeteren om te kunnen inspelen op de groei. Het is ook een locatie met een bestaand team dat we verder kunnen ontwikkelen en dat kan bijdragen aan onze nieuwe state-of-the-art fabriek. Het is een goede zaak voor lokale klanten, voor de plaatselijke werkgelegenheid en voor de energie-efficiëntie in het algemeen.”

 

MCGREGOR IS DE NIEUWSTE FABRIEK VAN KNAUF INSULATION IN NOORD-AMERIKA. WAT BETEKENT DIT VOOR DE MARKT?

“Het vergroten van de productiemogelijkheden in de VS was essentieel om klanten te ondersteunen in de groei die zij op de markt ervaren. Energie-efficiëntie is erg belangrijk in de VS en wordt nog belangrijker met een duurzaamheidsagenda die de komende jaren ook veel federale subsidies en budgetten krijgt. De enorme vraag betekent een zeer hoge groei voor de woningbouw. En we hadden moeite om daar goed te scoren, omdat we één fabriek hadden in het noorden van Californië en een andere in de buurt van Atlanta. Met de fabriek in Texas kunnen we de groei van onze klanten ondersteunen en ons netwerk van klanten optimaliseren.”

 

DAVID
Het is essentieel dat we naar alles wat we doen kijken door de bril van duurzaamheid om de juiste beslissingen te nemen.
David Ducarme, Chief Operating Officer (COO) en Deputy CEO

 

WAT IS UW MENING OVER DE VOORUITGANG VAN DE ‘FOR A BETTER WORLD’ STRATEGIE?

“Het is onze belangrijkste drijfveer. Het is essentieel dat we naar alles wat we doen kijken door de bril van duurzaamheid om de juiste beslissingen te nemen.

We hebben een enorm engagement gezien om onze duurzaamheidsstrategie te ondersteunen. We zijn nu waarschijnlijk nog bezig met scholen, opleiden en begrijpen wat het echt betekent. Er zijn enkele heel concrete acties, zoals de elektrische smelttechnologie, en enkele andere investeringsprojecten. In België is dit jaar ook een recyclingbedrijf voor glaswol opgestart. Dit is een ander interessant project waarbij we 15 miljoen euro hebben geïnvesteerd om afval van bouwplaatsen te verwijderen en te recyclen in onze processen.

Maar de leercurve is erg steil. En er zijn veel onzekerheden. We moeten ervoor zorgen dat iedereen in het bedrijf in staat is om naar zijn werk of baan te kijken met duurzaamheid in het achterhoofd. We hebben beslist om het komende jaar veel extra mensen aan te nemen die zich richten op duurzaamheid, waaronder duurzaamheidsingenieurs in elke fabriek. We hebben nu ook duurzaamheidsmanagers in elke bedrijfsregio. We maken ons op om de implementatiefase echt te versnellen. We hebben een goede start gemaakt, maar de versnelling komt eraan!”

 

RENOVATIE KAN AANZIENLIJK BIJDRAGEN AAN ENERGIE-EFFICIËNTIE - WELKE ACTIE ONDERNEEMT KNAUF INSULATION HIER VERDER?

“We gaan onze capaciteiten beoordelen met een koolstofbenadering voor de volledige levensduur. Dit betekent dat er vraag zal zijn naar isolatieoplossingen met hogere prestaties en ook naar lichtere bouwstructuren, minder bakstenen en minder beton, vanwege de koolstofimpact over de volledige levensduur. Over het geheel genomen is de Knauf groep, en niet enkel Knauf Insulation, zeer goed gepositioneerd om een belangrijke rol te spelen in deze nieuwe ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid in de bouwsector. We zitten in de juiste sector en we hebben de juiste boodschap om daar echt een belangrijke rol in te spelen.

Wat energierenovatie betreft, zijn wij van mening dat de markt vandaag niet goed werkt. En de reden daarvoor is dat we ons niet genoeg richten op het leveren van echte energieprestaties in gebouwen, we richten ons te veel op maatregelen die moeten worden geïmplementeerd. Er moet iets veranderen in de markt - meer doen van wat we tot nu toe hebben gedaan gaat gewoon niet werken. Daarom werken we aan nieuwe bedrijfsmodellen die zullen helpen om de ambitie van de EU te verwezenlijken om het renovatietempo te verhogen van 1% naar 3% per jaar.”

 

HET BEDRIJF HEEFT ZICH GEËNGAGEERD OM DE OPGENOMEN KOOLSTOF TEGEN 2025 MET 15% TE VERMINDEREN, HOEVER STAAT HET BEDRIJF VOLGENS U?


“We hebben een paar moeilijke jaren achter de rug met COVID, een aantal lockdowns, een grote vraag naar ons product, een cyberaanval en deze energiecrisis. Als we daar rekening mee houden, doen we het goed, maar zoals de zaken er nu voor staan, zien we geen drastische verbeteringen. Daarom zijn deze versnelling en de resultaten die we nu toewijzen aan duurzaamheid essentieel als we onze doelen willen halen.

Ik denk dat we alle juiste puzzelstukjes hebben; we moeten ons alleen concentreren op het aanwerven en scholen van de juiste mensen op de juiste plaatsen; dan zullen die doelstellingen binnen ons bereik liggen. Maar de afgelopen twee jaar hebben we ons hier niet 100% op kunnen concentreren vanwege al het andere waar we mee te maken hebben gehad. Op zich doen we het goed, maar er is nog veel ruimte voor verbetering.”

 

HET BEDRIJF IS EEN AANTAL ENGAGEMENTEN AANGEGAAN OM TEGEN 2025 GEEN PRODUCTIEAFVAL MEER NAAR STORTPLAATSEN TE BRENGEN, HET AANDEEL GERECYCLEDE GRONDSTOFFEN IN PRODUCTEN TE VERGROTEN EN RESTAFVAL VAN AFBRAAKPLAATSEN EN VAN WERKZAAMHEDEN OP BOUWPLAATSEN TERUG TE NEMEN. HOE VINDT U DAT HET BEDRIJF HET OP DAT VLAK DOET?

“Dat is iets waar we zeker de daad bij het woord voegen. De recyclingfabriek in België waarin we hebben geïnvesteerd, is de grootste in de sector. Het is een pilootfabriek - we moeten het volledige systeem creëren en de waardeketen rond deze recyclingservice is momenteel in veel landen nog niet aanwezig. De juiste parameters zijn zeker aanwezig. Maar we moeten nog steeds onze partners sensibiliseren om het afval in te zamelen.

We denken dat de fabriek die we in Visé hebben gebouwd de eerste van vele is. We kijken al naar andere locaties voor de volgende projecten, waarschijnlijk in Europa, want daar is de druk momenteel het grootst. Op de langere termijn is het heel zinvol om de materialen die al een keer zijn gebruikt, te recupereren en opnieuw te gebruiken bij het maken van nieuwe isolatie.”

 

Op de foto in de header: Leden van het managementcomité van Knauf Insulation, van links naar rechts - Dominique Bossan, David Ducarme, Kristin Barthel

Annual Review 2022

Lees ons Jaaroverzicht 2022