EEN JAAR VOL UITDAGINGEN DIE WE MET SUCCES ZIJN AANGEGAAN - INTERVIEW MET KRISTIN BARTHEL

Kristin.jpg

DIE IN JUNI 2022 WERD BENOEMD TOT DE NIEUWE CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO) VAN KNAUF INSULATION. ZE VERTELT ONS OVER HAAR ERVARINGEN IN HAAR FUNCTIE TOT NU TOE.

 

HOE HEEFT U DE EERSTE MAANDEN BIJ KNAUF INSULATION ERVAREN?

“Ik heb het erg naar mijn zin. Het is eenvoudig voor een CFO omdat Knauf Insulation al zo'n enorm succesvol bedrijf is. Persoonlijk vind ik het geweldig om te werken voor een bedrijf dat producten maakt die bijdragen aan een betere toekomst voor ons allemaal. De duurzaamheidsstrategie ‘For A Better World’ geeft me een doel en geeft me het gevoel dat ik iets bijdraag aan deze wereld. En dat maakt me trots om deel uit te maken van dit team.

Uiteraard werd het grootste deel van mijn tijd tot nu toe in beslag genomen door de nasleep van de cyberaanval, die plaatsvond slechts drie weken nadat ik hier begon - zoals je je kunt voorstellen was dit een ongelooflijke eerste ervaring voor mij! Ik ben het echter wel gewend om met crisissituaties om te gaan en dit was voor mij al direct een kans om te laten zien wie ik ben en wat ik kan bijdragen. Het was ook een geweldige kans om te zien hoezeer het team samenwerkte om elkaar te helpen."

 

WAT IS DE IMPACT VAN DE UITDAGINGEN VAN 2022 OP KNAUF INSULATION EN ZIJN KLANTEN?

“Dit jaar was er veel onzekerheid door de wisselvallige energieprijzen en de beschikbaarheid van onze hulpbronnen. We hadden het geluk dat een groot deel van onze gas- en elektriciteitsprijzen het hele jaar door vaststonden, waardoor onze blootstelling aan fluctuerende prijzen beperkt bleef. Dit was van groot belang om onze productieprocessen draaiende te houden. Wat voor ons echter een behoorlijk grote impact had, was de stijging van de cokesprijs. We hebben cokes nodig om steenwol te verhitten en te smelten. Omdat het een alternatieve verwarmingsbron is als er geen gas beschikbaar is, is de prijs verveelvoudigd. Dit was een van onze duurste verhogingen voor materialen.

We hebben echter het geluk dat er veel vraag is naar ons product. Hoewel de verkoop in het laatste kwartaal van 2022 lichtjes is gedaald, zijn we ervan overtuigd dat overheden de komende jaren investeringen in energie-efficiëntie zullen stimuleren, voornamelijk via renovatie. Ik heb er alle vertrouwen in dat na een paar rustige maanden in de winter, de verkoop in de zomer weer zal aantrekken en dat de renovatie een positief effect zal hebben op ons bedrijf.”

 

HOE PAST KNAUF INSULATION INNOVATIE TOE IN ZIJN WERKPROCESSEN?

“We zijn nogal innovatief in de manier waarop we werken. Het is gebaseerd op systemen en het werk wordt gestructureerd en georganiseerd via ons hoofdkantoor in België.

Ik denk echter dat er veel ruimte is voor verbetering in de manier waarop we onze financiële en strategische planning voor de lange termijn implementeren. Een belangrijk thema na de cyberaanval was bijvoorbeeld gegevensbescherming, en de manier waarop we onze gegevens en levenscycli van gegevens beheren, en hoe we rapporteren over onze medewerkers. We introduceren ook databases die ons helpen bij het plannen van opvolging, het identificeren van talent en het geven van feedback aan werknemers.

"Ik denk dat we ook verbeteringen moeten aanbrengen in mijn financiële afdeling, en ik kijk ernaar uit om met de Knauf groep samen te werken om deze verbeteringen te helpen realiseren.”

 

Persoonlijk vind ik het geweldig om te werken voor een bedrijf dat producten maakt die bijdragen aan een betere toekomst voor ons allemaal.
Kristin Barthel, Chief Financial Officer (CFO)
KRISTIN

HOE VINDT U DAT HET BEDRIJF OMGAAT MET VEILIGHEID?

“De boodschap ‘Safety first’ is overal. Elke meeting beginnen we met vragen en discussies over veiligheid. Als leider ga ik naar de fabriek en doorloop ik operationele veiligheidssessies. Ik waardeer dit omdat ik een operationele achtergrond heb en me heel goed bewust ben van wat het betekent om ervoor te zorgen dat niemand gewond raakt en alle werknemers veilig thuiskomen.

Ik ben me er echter ook van bewust dat, zoals bij elk intern initiatief, er soms dingen in het gedrang kunnen komen omdat mensen moeten presteren en hun cijfers moeten halen. We moeten ervoor zorgen dat het niet de veiligheid is die in het gedrang komt. Ik denk dat het ons soms ontbreekt aan mensen die zich uitspreken - als we een onveilige situatie zien, moeten we dat melden. Het is de verantwoordelijkheid van iedereen om bij te dragen aan een verbetering. Iedereen moet het algemene verbetertraject delen.“

 

HOE DRAAGT KNAUF INSULATION BIJ AAN EEN POSITIEVE WERKOMGEVING?

“Sinds ik bij het bedrijf werk, is het duidelijk hoe mensgericht het is. Ik ben blij dat onze HR-afdeling zich nu sterk maakt voor een paar nieuwe initiatieven, namelijk over diversiteit en inclusie, die positief zijn ontvangen. En het betekent iets anders voor elk land, afhankelijk van de nationale of culturele omstandigheden; overal zal het iets anders betekenen, maar het is een onderwerp waar we allemaal eensgezind over kunnen zijn.

Ik waardeer het ook enorm dat HR de feedbackcyclus stimuleert om prestaties meetbaar te maken. En ik zie dat mensen zich nog niet comfortabel en op hun gemak voelen met feedback. Maar het is belangrijk en ik waardeer het dat dit gestructureerder gaat worden. Feedback zal alleen maar helpen om onze mensen te laten groeien en zich optimaal te ontwikkelen.”

 

HOE IS HET ENGAGEMENT VAN WERKNEMERS BIJ KNAUF INSULATION VERBETERD?

“Hoewel het voor mij moeilijk is om verbeteringen te beoordelen, ben ik de afgelopen maanden getuige geweest van een ongelooflijk groot engagement. En dat heeft specifiek bijgedragen om de zaken snel weer op orde te krijgen na de cyberaanval. De mensen waren enorm betrokken, ze waren dag en nacht beschikbaar, iedereen bood hulp aan waar en wanneer dat nodig was. Dat toonde aan dat mensen zich echt betrokken voelen.

Het zijn vermoeiende jaren geweest voor onze mensen. We hebben COVID meegemaakt, de overstromingen in België, de oorlog in Oekraïne en dan de cyberaanval. Het voelt alsof we constant in crisismodus zitten en ik ben me ervan bewust dat mensen misschien niet de rust krijgen die ze verdienen. Dit is waar wij als leiders onze betrokkenheid moeten tonen. We moeten er ook voor zorgen dat we onze mensen erkennen, prijzen en waarderen, want in alle landen hebben ze fantastisch werk geleverd.”

 

Op de foto in de header: Leden van het managementcomité van Knauf Insulation, van links naar rechts - Dominique Bossan, Kristin Barthel, David Ducarme

Annual Review 2022

Lees ons Jaaroverzicht 2022