Evacuatie in geval van brand

Evacuation in case of a fire
Evacuatie in geval van brand

Evacuatie in geval van brand

 

De evacuatie van de aanwezigen in het gebouw moet gebeuren vóór de vlamoverslag (flashover), waardoor een veiligheidsmarge wordt gecreëerd om hun bescherming te garanderen.


Afbeelding: de periode tijdens dewelke de evacuatie dient plaats te vinden. Het is belangrijk zeker te stellen dat de evacuatieprocedure voltooid is voordat de omstandigheden binnen in het gebouw kritiek worden.

BRANDSCHUTZ

 

De menselijke factor en risico van brand in gebouwen

Het beoogde gebruik van een gebouw is nauw verbonden met zijn bezetting. Het is belangrijk te onthouden dat de eigenschappen van de gebruikers van het gebouw invloed hebben op de specifieke brandvereisten voor het algemene gebruik van het gebouw die omvat zijn in de brandvoorschriften.