EVALUATIESYSTEMEN VOOR GROENE GEBOUWEN

Green building Roma
EVALUATIESYSTEMEN VOOR GROENE GEBOUWEN

DE GROENE BOUWSECTOR EVOLUEERT SNEL, MET EEN GROEIENDE TREND VOOR BEOORDELINGSTOOLS VOOR GROENE GEBOUWEN.

Onze producten zijn van nature energiebesparend, maar bovendien behoren onze isolatieproducten en -systemen tot de meest duurzame op de markt, van een hoog percentage gerecycled materiaal in onze minerale wol, die in 2010 als eerste Gold kreeg voor Eurofins Indoor Air Comfort Gold-certificering, tot verantwoord geproduceerd hout voor onze houtwol.

Bovendien worden onze producten ondersteund door een EPD (Environmental Product Declaration - Milieuproductverklaring) en andere prestatiecertificaten die aantonen dat we baanbrekend zijn op het gebied van productduurzaamheid en dat onze isolatie bijdraagt aan groenere, duurzamere gebouwen. De groene bouwsector evolueert snel, met een groeiende trend voor beoordelingstools voor duurzame gebouwen.

Het gebruik van onze producten levert punten op in beoordelingssystemen voor groene gebouwen. U kunt de volgende documenten doorbladeren om te begrijpen in welke beoordelingscategorieën onze producten u helpen meer punten te verdienen in de verschillende programma's. 

Beoordelingssystemen voor groene gebouwen

We leveren documenten voor de volgende programma’s:

QUICK GUIDE TO FOUR POPULAR GREEN BUILDING ASSESSMENT INITIATIVES 

BREEAM of Building Research Establishment Environmental Assessment Method ging in 1990 van start in het Verenigd Koninkrijk, waar het nu een vrijwillig initiatief is in de private sector en verplicht in de publieke sector. Punten worden toegekend op basis van duurzame benaderingen van energie- en watergebruik, binnenmilieu, vervuiling, transport, materialen, afval, ecologie, beheerprocessen en de levenscyclus van gebouwen. Er zijn in totaal 109 punten beschikbaar waarvan minder dan 30 Unclassified is, 45 Good, 55 Very good, 70 Excellent en 85 Outstanding.

LEED of Leadership in Energy and Environmental Design ging in 1993 in de VS van start en is nu in Noord-Amerika en ook wereldwijd populair. Het heeft betrekking op nieuwe, bestaande, commerciële en residentiële gebouwen en houdt rekening met energie, atmosfeer, waterefficiëntie, materialen, hulpbronnen en de kwaliteit van het binnenmilieu. Er zijn honderd punten te behalen. Om gecertificeerd te worden moet je meer dan 40 punten behalen, > 50 om zilver te krijgen, goud is > 60 en platina is > 80 punten.

DGNB of Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (Duitse raad voor duurzaam bouwen) werd opgericht in 2008 en richt zich op ongeveer 50 criteria, variërend van milieuoverwegingen, economische, technologische en werkprocesaspecten tot socioculturele en functionele dimensies. "Er wordt een holistische benadering gevolgd", wat betekent dat het systeem de volledige levenscyclus van het gebouw beoordeelt. Gebouwen krijgen een DGNB-certificaat in brons, zilver of goud. Daarnaast is er de optie van een eenvoudige precertificering in de planningsfase.

WELL of Well Building Standard™ werd in 2014 gelanceerd door het WELL Building Institute™. Er zijn nu meer dan 34.000 WELL-projecten in 98 landen. Het is een van de toonaangevende beoordelingssystemen wereldwijd, dat zich voornamelijk richt op de manieren waarop gebouwen het comfort kunnen verbeteren en in het algemeen de gezondheid en het welzijn van de bewoners kunnen bevorderen door middel van onder meer thermisch en akoestisch comfort, goede luchtkwaliteit, verbinding met de natuur...

KI-producten voldoen strikt aan de REACH-regelgeving. Deze naleving levert extra punten op via beoordelingssystemen voor gebouwen zoals LEEDv4 of BREEAM. De REACH-verordening (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen) legt de verantwoordelijkheid bij de industrie om de risico's van chemische stoffen te beheren en veiligheidsinformatie over de stoffen te verstrekken. Fabrikanten en importeurs moeten informatie verzamelen over de eigenschappen van hun chemische stoffen, zodat een veilige omgang gegarandeerd is, en ze moeten deze informatie registreren in een centrale databank.

HQE of Haute Qualité Environnementale (Hoge Kwaliteitsnorm) is een Frans initiatief dat in 1996 van start ging. HQE is niet zo wijdverbreid als LEED of BREEAM, maar streeft ook gemeenschappelijke doelen na, waaronder het verminderen van energie- en watergebruik, een minimale milieu-impact op de omgeving, een gezond binnenmilieu en de volledige levenscyclus van een gebouw. Het heeft betrekking op nieuwe en bestaande gebouwen, van commercieel vastgoed tot meergezinswoningen.