LIVING WITH A GREEN HEART

heart
LIVING WITH A GREEN HEART

Sociaal duurzaamheidsinitiatief, samen met gelijkgestemde bedrijven en organisaties

LIVING WITH A GREEN HEART IS EEN SOCIAAL DUURZAAMHEIDSINITIATIEF MET ALS HOOFDDOEL HET INSPIREREN, BEVORDEREN EN CO-CREËREN VAN EEN WERKOMGEVING WAARIN WERKNEMERS OP ALLE NIVEAUS EN IN ALLE ASPECTEN VAN ORGANISATIES ZICH GOED EN GERESPECTEERD KUNNEN VOELEN, KUNNEN GEDIJEN EN TOT ONTPLOOIING KUNNEN KOMEN, EN GEWOONWEG HET BESTE UIT ZICHZELF KUNNEN HALEN.

Het brengt gelijkgestemde bedrijven en andere organisaties met elkaar in contact die geloven dat duurzaamheid holistisch moet worden benaderd en dat de juiste nadruk op sociale duurzaamheid en op het centraal stellen van mensen in alle activiteiten een duurzame maatschappelijke transformatie ten goede van ons allemaal teweeg kan brengen.

 

Onze ervaringen en inzichten, eenmaal opgedaan en in de dagelijkse praktijk gebracht, zullen ons leiden en helpen in onze zoektocht naar betekenis, naar verandering en naar het verbeteren van onze emoties, engagementen en relaties.

We willen producten maken en leveren die onze duurzame mentaliteit belichamen en onze klanten helpen op een milieuvriendelijke manier te leven. Op die manier willen we een bijdrage leveren aan het creëren van een beter geïnformeerde en vriendelijkere toekomst voor onszelf en voor volgende generaties.

 

 

SLUIT JE BIJ ONS AAN, BESTE GREEN HEART STRIJDER, EN BOUW SAMEN MET ONS AAN EEN BETERE WERELD VOOR IEDEREEN.

MEER INFO: https://www.green-heart.si

 

Volg het initiatief:

 

Jaaroverzicht 2022

Ons jaaroverzicht is een eerbetoon aan de kracht van onze mensen en onze geïnspireerde cultuur van challenge.create.care. Het is ook een showcase voor onze duurzaamheidsstrategie 'For A Better World' - een publieke verklaring van ons engagement op lange termijn - en voor onze duurzaamheidsprestaties van de afgelopen tien jaar.  

Jaaroverzicht 2022

vdf