ONDERSTEUNING VAN DE VN-DOELEN

UN goals

Wij steunen de Verenigde Naties door de implementering van 10 van hun 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's). De VN beschrijft ze als het "beste plan om tegen 2030 een betere wereld te bouwen voor mensen en onze planeet". Wij willen helpen.

 

3- good health UN SDG
GEZOND LEVEN

Onze oplossingen ondersteunen het creëren van comfortabele en gezonde binnenomgevingen en pakken geluidsoverlast aan - allemaal essentieel voor het welzijn en comfort van bewoners.

UN Sustainability Goal, Gender Equality
GELIJKHEID IN ALLE LAGEN VAN HET BEDRIJF

We zorgen ervoor dat vrouwen en mannen in ons hele bedrijf gelijk worden behandeld, en we zetten ons in om voort te bouwen op de diversiteit die ons succesvol maakt.

7 affordable and clean energy
BESTRIJDEN VAN BRANDSTOFARMOEDE

Iedereen zou het zich moeten kunnen veroorloven om zijn huis comfortabel te maken. We voeren campagne om brandstofarmoede te bestrijden - een crisis die 11% van de Europeanen treft.

UN Sustainability Goal, Decent Work and Economic Growth
DUURZAAM GROEIEN

We werken eraan om meer te doen met minder, geen productieafval naar stortplaatsen te brengen en een circulaire economie te stimuleren die onze groei en ons succes ondersteunt.

9 industry innovation and infrastructure
BETERE GEBOUWEN

Energie-efficiënte gebouwen zouden de prioriteit van elke regering moeten zijn. We voeren consequent campagne om energie-efficiëntie in gebouwen bovenaan op beleidsagenda's te plaatsen.

UN Sustainability Goal, Reduced Inequalities
INCLUSIVITEIT GARANDEREN

Op al onze locaties over de hele wereld engageren we ons voor inclusieve gelijkheid, ongeacht leeftijd, geslacht, ras, handicap, etniciteit, religie of achtergrond.

11 Sustainable cities
STEDELIJKE VEERKRACHT

Energie-efficiënte gebouwen zijn cruciaal voor duurzame en toekomstbestendige stedelijke ontwikkeling - onze oplossingen spelen hierbij een belangrijke rol.

12 responsible consumption and production
MEER MET MINDER

Onze minerale glaswol is gemaakt van tot 80% gerecycled materiaal en onze minerale rotswol bevat gerecyclede staalslak.

13 climate action
DE UITSTOOT VERMINDEREN

Onze oplossingen verminderen de uitstoot van gebouwen en gaan klimaatverandering tegen. We hebben onze eigen uitstoot met meer dan 20% verminderd.

17 partnerships for the goals
PARTNERS VOOR VERANDERING

We werken samen met beleidsmakers en non-profitorganisaties om duurzame gebouwen, betere brandveiligheid in gebouwen en een verbeterde energie-efficiëntie te promoten.

 

 

 

.

For A Better World, Knauf Insulation Sustainability Strategy
For A Better World

Ontdek onze nieuwe duurzaamheidsstrategie

LIVING WITH A GREEN HEART

Living with a Green Heart is een sociaal duurzaamheidsinitiatief met als hoofddoel het inspireren, bevorderen en co-creëren van een werkomgeving waarin werknemers op alle niveaus en in alle aspecten van organisaties zich goed en gerespecteerd kunnen voelen, kunnen gedijen en tot ontplooiing kunnen komen, en gewoonweg het beste uit zichzelf kunnen halen.

heart