Compliancy

Voor iedereen binnen de Knauf Groep is het essentieel dat we wetten naleven en regelgeving in acht nemen. Het zijn voor ons fundamentele waarden dat we ethische en sociale normen handhaven.

Om de Knauf groep te beschermen tegen risico's, schade en verlies, is het dan ook essentieel dat elke medewerker altijd verantwoordelijk handelt en in overeenstemming met de geldende wetten, voorschriften en norme.

Career
Knauf Code of Conduct

Betrouwbaarheid, geloofwaardigheid en integriteit zijn essentiële voorwaarden voor het succes van ons bedrijf. Voor ons is het vanzelfsprekend dat we de wetten en voorschriften van de landen waarin we actief zijn in acht nemen.

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS

De gedragscode voor leveranciers van Knauf Insulation beschrijft de essentiële eisen die van onze leveranciers worden verwacht met betrekking tot de naleving van wet- en regelgeving, corruptie en omkoping, sociale en arbeidsomstandigheden, kinderarbeid en het milieu.

supply chain