Reactie op brand vs. Brandbestendigheid

Evacuation in case of a fire
Reactie op brand vs. Brandbestendigheid

Reactie op brand vs. Brandbestendigheid

Wat betreft het vermogen van isolatiemateriaal om brand te weerstaan, zijn twee essentiële factoren de reactie op brand van het materiaal en zijn brandbestendigheid. Om veiligheidsredenen is het van cruciaal belang dat men het verschil tussen beide begrijpt.

Reactie op brand

Reactie op brand wijst erop of het materiaal brandstof verstrekt voor het vuur vóór de vlamoverslag. Dit classificatiesysteem bestaat uit zeven groepen van A1 tot F, waarbij A1 bestaat uit niet-brandbare producten en F van licht ontvlambare producten (Euroklasse: A1 / A2 / B / C / D / E / F).


Bovenaan de klassen zijn er twee bijkomende classificatiecriteria - S en D:

  • • S verwijst naar rookproductie. Als S1 geclassificeerde producten, in tegenstelling tot diegene die als S3 geclassificeerd zijn, produceren kleine hoeveelheden rook. De rook wordt vrijgegeven op een trage manier.

  • • De D-index verwijst naar de vorming van vlammende druppels (waarvan D2 het minst gewenst is).

Brandbestendigheid

Brandbestendigheid is het vermogen van een constructie-element (systeem) om zijn LASTDRAGENDE FUNCTIE, INTEGRITEIT en THERMISCHE ISOLATIE-EIGENSCHAPPEN te behouden tijdens een specifieke periode.

Er moeten drie prestatie-eigenschappen beoordeeld worden om de brandbestendigheid van een bouwonderdeel te classificeren: lastdragend vermogen, integriteit en isolatie. Er kunnen ook bepaalde andere optionele eigenschappen beoordeeld worden, bv. straling, mechanische aspecten, zelfsluitend vermogen en rooklekken.

De standaard brandbestendigheidsratingwaarden zijn 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 en 240 minuten. Deze rating betekent gewoonlijk de periode tijdens dewelke een passief brandbeschermingssysteem/constructie-element een standaard brandbestendigheidstest kan doorstaan. Dit kan gewoon gekwantificeerd worden als een tijdmaat of alternatief kan het ook een hele reeks andere criteria met zich meebrengen, bv. ander bewijs van werking of geschiktheid voor het doel.