VOOR EEN BETERE WERELD

test
Voor een betere wereld

We hebben vier belangrijke doelstellingen voor de toekomst bepaald en zijn een stevig commitment aangegaan om elke doelstelling te halen. 

People First logo

We weten dat een betere wereld op de werkplek kan beginnen. Zie hoe we onze gemeenschappen en mensen veilig laten groeien. 

Zero Carbon

We hebben grootse plannen om onze uitstoot te beperken. Lees hoe we de impact van onze producten, fabrieken en kantoren tot een minimum beperken.

Circular Economy

We moeten meer met minder doen. Ontdek hoe we besparen, hergebruiken en recyclen. 

Better Buildings

Gebouwen zijn cruciaal voor een betere wereld. Ontdek hoe we gebouwen klaarmaken voor de toekomst. 

BIJ KNAUF INSULATION HEEFT DUURZAAMHEID ALTIJD VOOROP GESTAAN. 

Onze producten besparen energie, reduceren emissies en zijn speciaal ontworpen om ervoor te zorgen dat gebouwen goed zijn voor het milieu en om mensen gezond en veilig te houden.

Skofja Loka Experience Center Slovenia

In ons hele bedrijf werken we al meer dan tien jaar aan de drie pijlers van duurzaamheid. Wij hebben ons gericht op een nulimpact, door ons energieverbruik en onze emissies te reduceren, ons productieafval te recyclen, de principes van de circulaire economie te integreren en voortdurend campagne te voeren voor betere en duurzamere gebouwen.

In de afgelopen tien jaar hebben we grote dingen bereikt, en we zijn trots op de manier waarop we ons bedrijf hebben veranderd, onze collega's, gemeenschappen en klanten hebben geholpen en onze impact op het milieu hebben verminderd.

Maar duurzaamheid is een proces van voortdurende verbetering.

We moeten voortbouwen op onze successen. We moeten meer doen voor onze mensen en ons milieu. Daarom hebben we onze duurzaamheidsstrategie ontwikkeld. Wij noemen de nieuwe strategie ‘For A Better World’ omdat het voortbouwt op het succes van onze missieverklaring:

“Our vision is to lead the change in smarter insulation solutions for a better world.”

lightbulb

.

2010 to 2020 highlights

Safety

Safety

Lost Time Accidents reduced by

56%

Waste

Waste

Waste to landfill reduced by

67.3%

NOx

NO

NOx reduced by

42.7%

ENERGY & RELATED EMISSIONS

Energy

Reduction in energy use

22.7%

Reduction related emissions

23.2%

WATER USE

Water

Reduction in water use

39.8%

Reduction in water discharge

80.7%

Doelstellingen voor 2025

Naast de doelstellingen op lange termijn hebben we onze doelstellingen voor 2025 opgesteld waarmee iedereen nu al kan beginnen.

We zijn ervan overtuigd dat ons huidig management verantwoordelijk moet worden gehouden voor het boeken van vooruitgang met betrekking tot deze vier doelstellingen. We mogen het niet aan de volgende generatie overlaten om het probleem op te lossen.

U kunt onze vorderingen volgen op deze pagina's: Betere gebouwen, Circulaire economie, Mensen op de eerste plaats and Nul koolstofemissie

mst
UN Sustainable Development GoalsOnze duurzaamheidsstrategie is afgestemd op de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen(SDGs) van de Verenigde Naties. Deze doelstellingen stellen specifieke doelen voor 2030 en worden door de VN omschreven als het "beste plan ter wereld om tegen 2030 een betere wereld te creëren voor mensen en voor onze planeet".

 

Ook Knauf Insulation heeft het UN Global Compact ondertekend. Dit is een strategisch beleidsinitiatief voor bedrijven om te werken in lijn met de UN SDG's, ervoor te zorgen dat duurzaamheid centraal staat in ons DNA, en jaarlijks te rapporteren aan de VN over de voortgang van het bedrijf.

.