Anläggningsbilder

Power-teK rörsektioner
i kraftverk

 
Rörledning utomhus på kraftverk Rörledning i källare på kraftverk

Fire-teK isoleringsskivor i pannrum

Lamellmattor och rörsektioner i bryggeri

Lamellmattor på fjärrvärmeledning

Fjärrvärmelagring med armeringsnät

Fire-teK isoleringsskivor Fat och rörledning i bryggeri Lamellmattor Fjärrvärmelagring med armeringsnät