ecose
ECOSE®-TEKNIKEN

Intressant information om vår ECOSE® Technology.

1. MINERALULL MED ECOSE®-TEKNIK

Som den första mineralullstillverkaren inom teknisk isolering erbjuder vi hela vårt produktsortiment med vårt naturliga bindemedel ECOSE® Technology.

Sedan introduktionen för HVAC-applikationer 2016 har våra produkter med ECOSE® Technology förfinats och anpassats till de höga prestandakraven inom teknisk isolering. De utmärkta tekniska egenskaperna och brandegenskaperna hos de naturligt brunfärgade isoleringsmaterialen ligger kvar på en konstant hög nivå. Dessutom ger det nya produktsortimentet fördelar när det gäller hantering och hållbarhet jämfört med mineralull med standardbindemedel av fenol-formaldehyd.

2. VAD ÄR ECOSE®-TEKNIKEN?

ECOSE® Technology är resultatet av fem års intensiv forskning och omfattande tester.

Vi drivs av vår ständiga strävan att leverera innovativa produkter till våra kunder, som uppfyller marknadens krav och kraven på hållbara material.

Till skillnad från konventionella fenol-formaldehydhartsbindemedel är ECOSE® Technology huvudsakligen baserad på naturliga organiska råvaror.

 

3. TILLVERKNING

Inga formaldehyder tillsätts under tillverkningen, vilket gör att bindemedlet huvudsakligen består av naturligt förekommande råvaror. Produkter som tillverkas med ECOSE® Technology innehåller inte fenoler, färgämnen eller konstgjorda färgämnen.

Naturligt brun istället för gul - så ser de naturliga isoleringsmaterialen av glasull med formaldehydfritt bindemedel ut, vars karakteristiska färg inte framställs med färgämnen utan är helt naturlig.

 

4. PRESTANDA

Förnybara råvaror i bindemedlen har ersatt nästan alla fossilbränslebaserade material. På så sätt sparar vi energi och minskar energiförbrukningen och CO2-utsläppen. Dessutom har produkter med formaldehydfria bindemedel en hög isoleringsförmåga för termisk komfort och är dessutom icke brännbara för personsäkerheten.

Mineralullsisoleringsmaterial med ECOSE® Technology uppfyller därför alla relevanta standarder och säkerställer även en utmärkt inomhusluftkvalitet.

 

ecose
FAQ OM ECOSE®-TEKNIKEN

Läs mer om vår innovativa teknik i avsnittet Vanliga frågor.