Dataskyddsregler

Vi på Knauf Insulation d.o.o. (Varaždinska 140, 42220 Novi Marof, Croatia) tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar och följer strikt reglerna i Allmänna dataskyddsförordningen. På den här webbplatsen inhämtar vi personuppgifter endast i den grad som är tekniskt nödvändig. Vi kommer aldrig under några omständigheter att sälja eller vidarebefordra dessa uppgifter till tredje part i andra syften. 
Nedanstående ger en översikt av hur vi säkerställer skyddet för dina personuppgifter, vilka typer av uppgifter som inhämtas och för vilka syften.

Behandling av användningsdata

Följande allmänna tekniska information registreras automatiskt när du använder vår webbplats: typ av webbläsare, operativsystem som används, din internetleverantörs domännamn och liknande information. Allt detta är information som inte kan användas för att identifiera dig som individ. Du kan när som helst neka oss att inhämta och lagra dessa uppgifter, med bindande verkan för framtiden.

Behandling av personuppgifter

Det kan hända att du tillfrågas om personuppgifter, t.ex. namn, adress, e-postadress eller telefonnummer, på ett kontaktformulär på vår webbplats. Denna datainsamling styrs av särskilda regler och kan endast göras med ditt föregående samtycke. I det här sammanhanget använder vi dina uppgifter endast för att svara på dina frågor och kommentarer. Uppgifterna överförs inte någon annanstans. Du kan när som helst skriftligen dra tillbaka ditt samtycke, med framtida bindande verkan för oss. Kontakta oss                                                                                                                                

Plugin-filer för sociala medier

Facebook

Våra webbplatser utnyttjar en delningsfunktion (”plugin”) för det sociala nätverket Facebook.com som drivs av Facebook Inc., Palo Alto, USA (”Facebook”). Plugin-filerna har en Facebook-logotyp.

Till en början är dessa plugin-filer inaktiverade när du besöker våra webbplatser. De aktiveras först när du klickar på plugin-knappen. Då upprättas en länk till Facebook och vi registrerar ditt samtycke till att dina data överförs till Facebook. Om du är inloggad på Facebook kan Facebook då koppla ditt besök på vår webbplats till ditt FB-konto. Om du klickar på respektive knapp skickas motsvarande information via din webbläsare direkt till Facebook och behandlas där.

Mer information om datainhämtningens omfång och syfte, hur uppgifterna behandlas och används av Facebook, dina rättigheter och vilka inställningar du kan göra för att skydda din integritet, finns i Facebooks dataskyddspolicy [länk].

Om du inte vill att Facebook ska kunna inhämta data om dig via vår webbplats måste du logga ut ur Facebook innan du besöker webbplatsen.

YouTube

Vår webbplats utnyttjar videoplattformen YouTube som drivs av YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA. YouTube är en plattform för uppspelning av ljud- och videofiler.

När du besöker en sida på vår webbplats upprättas en anslutning till YouTube av den integrerade YouTube-spelaren som möjliggör teknisk överföring av video- eller ljudfilen.  Uppgifter överförs till YouTube när en anslutning upprättas.

Mer information om datainhämtningens omfång och syfte, hur uppgifterna behandlas och används av YouTube, dina rättigheter och vilka inställningar du kan göra för att skydda din integritet, finns i YouTubes dataskyddspolicy [länk].

XING

Vi vill också informera om hur XING behandlar personuppgifter i samband med XING-delningsknappen.

Den här webbplatsen utnyttjar den s.k. XING-delningsknappen. När du besöker webbplatsen ansluter din webbläsare kortvarigt till servrar hos XING AG (”XING”), som tillhandahåller XING-delningsknappens funktioner (däribland besöksräknaren). XING sparar inga personuppgifter om dig när du besöker den här webbplatsen. XING lagrar inte IP-adresser. XING-delningsknappen använder inte cookies för att logga din användning av webbplatsen. Aktuell dataskyddsinformation gällande XING-delningsknappen och annan tillhörande information finns på:
https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Twitter

Knauf Insulations webbplats använder sociala plugins ("plugins") från det sociala nätverket Twitter, som drivs av Twitter Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). Plugins är markerade med en Twitter-logotyp eller tillägget "Tweet". När du besöker vår webbplats, som innehåller dessa plugins, är de initialt inaktiverade. Plugins aktiveras genom att du klickar på den tillgängliga knappen. Med denna aktivering upprättar du anslutningen till Twitter och förklarar ditt samtycke rörande överföring av data till Twitter. Om du är inloggad på Twitter kan Twitter tilldela besöket till ditt Twitter-konto. När du trycker på respektive knapp överförs motsvarande information direkt från din webbläsare till Twitter och lagras där.

Syftet och omfattningen av Twitters datainsamling, vidare bearbetning och användning av uppgifterna, tillsammans med dina relevanta rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet, finns i Twitters dataskyddsinformation.

LinkedIn

Vår webbplats integrerar plugins från det sociala nätverket LinkedIn från LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (nedan kallat "LinkedIn"). Du kan känna igen LinkedIn-plugins genom LinkedIn-logotypen på vår webbplats ("in" i vit text på blå bakgrund). För att förhindra oönskad dataöverföring är standardinställningen för plugins på den här webbplatsen inaktiverade. Genom att klicka på respektive symbol aktiveras respektive plugin och data kan överföras till leverantören. Genom att aktivera plugin skapas en anslutning mellan din webbläsare och LinkedIns server. Plugins kan naturligtvis inaktiveras när som helst.

När en plugin är aktiverad får LinkedIn information om din IP-adress, ett meddelande om att du har besökt vår webbplats samt annan webbläsarrelaterad information. Om du klickar på LinkedIn-knappen ("Dela-knappen") när du är inloggad på ditt LinkedIn-konto kan du länka innehållet på våra sidor till din LinkedIn-profil. Detta gör att LinkedIn kan koppla besöket på våra sidor till ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi, som leverantör av sidorna, inte är medvetna om innehållet i den överförda informationen eller hur LinkedIn använder den. Detaljer om datainsamling (syfte, omfattning, vidare bearbetning, användning) samt dina rättigheter och inställningsalternativ finns i LinkedIns dataskyddsinformation. Denna information finns tillgänglig på http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv.

Google Analytics 

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google Analytics utnyttjar s.k. cookies – textfiler som lagras på din dator och möjliggör analys av hur du använder webbplatsen. Informationen om din användning av webbplatsen (och din IP-adress) skickas från cookie-filen till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymisering är aktiverat på webbplatsen förkortas dock IP-adressen först av Google inom EU:s medlemsstater och i andra stater som täcks av EES-avtalet.

Det är bara i undantagsfall som fullständiga IP-adresser överförs till och lagras på en Google-server i USA. Google använder denna information för webbplatsinnehavarens räkning för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet åt webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplats- och internetanvändning till webbplatsoperatörer. IP-adressen som överförs av din webbläsare när Google Analytics används kopplas inte till några andra uppgifter som Google har.

Neka Google Analytics

Du kan vägra att acceptera cookies genom att göra inställningar i din webbläsare, men tänk på att du då kanske inte kan utnyttja alla funktioner på webbplatsen. Du kan också hindra att Google inhämtar och behandlar data om din webbplatsanvändning (och din iP-adress) från cookie-filen genom att ladda ner och installera följande plugin för webbläsare: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Mer information om detta finns på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de och på https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html (Allmän information om Google Analytics och dataskydd). Vi vill informera om att denna webbplats använder Google Analytics med koden ”_anonymizeIp()" som ger anonym inhämtning av IP-adresser (s.k. IP-maskering).

Google Maps

Den här webbplatsen använder Google Maps i syfte att visa en anläggningskarta. Google Maps drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Genom att använda den här webbplatsen godkänner du att automatiskt genererade data och data du själv anger får samlas in, behandlas och användas av Google, dess ombud och tredjepartsleverantörer.

Läs mer i användningsvillkoren för Google Maps. Mer information finns hos dataskyddscentret för google.de:  Dataskyddsregler.

HUBSPOT

Vissa webbplatser använder funktioner från HubSpot, Inc. Som använder cookies för att analysera användningen av webbplatsen. Den rättsliga grunden för behandling av användares personuppgifter utgörs av artikel 6 (1) (f) GDPR. Den insamlade informationen kommer lagras på servrar som normalt är belägna i USA. För dessa ändamål använder HubSpot, Inc. integritetsskyddet EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

HubSpot, Inc. utvärderar information från analysen av webbplatsanvändningen för att förbereda rapporter om webbplatsaktiviteter och för att tillhandahålla webbplatsoperatören med andra tjänster. Knauf Insulation använder data från HubSpot, Inc. för att analysera användningen av webbplatsen och för att göra förbättringar (webbplatsens användarvänlighet, acceptans av erbjudanden) baserat på statistiken. Användare kan begränsa lagringen av cookies i webbläsarinställningarna, detta kan dock påverka webbplatsens funktionalitet.

Knauf Insulation använder andra tjänster som tillhandahålls av HubSpot, Inc., såsom att skicka nyhetsbrev, integration av kontaktformulär, prenumeration på blogginlägg etc. Följande personuppgifter registreras för sådana ändamål: namn, e-postadress, telefonnummer. I samband med formuläret för beställning av en analysruta registreras följande personuppgifter via kontaktformuläret: namn, adress, e-postadress, telefonnummer.

Kontakta leverantören direkt för mer information: HubSpot, Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, USA, eller online på https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy och https://legal.hubspot.com/de/ datenschutz

Användning av HubSpot programvara för automatiserad marknadsföring

1. Omfattning av behandlingen av personuppgifter

Vi använder funktioner som tillhandahålls av HubSpot Inc, 2nd Floor, 25 First Street, Cambridge, MA 02141, USA (nedan: HubSpot). HubSpot är en integrerad mjukvarulösning som vi använder för att täcka olika aspekter av vår marknadsföring online. Dessa är bland annat: Marknadsföring via e-post (nyhetsbrev och automatiserade utskick, t.ex. för att tillhandahålla nedladdningar), publicering och rapportering i sociala medier, rapportering (särskilt trafikkällor, träffar, och så vidare), kontakt hantering (särskilt användarsegmentering och CRM), landningssidor och kontaktformulär. HubSpot lägger en cookie på din dator för detta ändamål. I processen kan personuppgifter lagras och utvärderas, särskilt användarens aktivitet (särskilt vilka sidor som besöktes och vilka element som klickades på), liksom information om enhet och webbläsare (särskilt IP-adress och operativsystem), uppgifter om det visade reklammaterialet (särskilt vilket reklammaterial som visades och om användaren klickade på det), men även uppgifter från reklampartners (särskilt pseudonymiserade användar-ID:n).

Mer information om HubSpot:s behandling av uppgifter hittar du här: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

2. Syftet med behandlingen av informationen

Vi använder HubSpot-pluginet uteslutande för att optimera vår marknadsföring.

3. Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter.

Den rättsliga grunden för behandlingen av användarnas personuppgifter är användarens samtycke i enlighet med artikel 6.1 mening 1 a i GDPR.

4. Lagringstid

Dina personuppgifter kommer att lagras så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy eller som krävs enligt lag, till exempel för skatte- och redovisningsändamål.

5. Möjlighet till invändningar och avlägsnande

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter. Lagligheten av den behandling som redan utförts på grundval av samtycket fram till tidpunkten för återkallandet påverkas inte av återkallandet av samtycket.

Du kan förhindra att HubSpot samlar in och behandlar dina personuppgifter genom att förhindra att cookies från tredje part lagras på din dator, genom att använda funktionen "Do Not Track" i en webbläsare som stödjer den, genom att inaktivera utförandet av skriptkod i din webbläsare eller genom att installera en skriptblockerare, till exempel NoScript (https://noscript.net/) eller Ghostery (https://www.ghostery.com), i din webbläsare.

För mer information om NIX-adresserat och borttagningsalternativ för HubSpot, klicka här: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy

Knauf Insulations nyhetsbrev

Du kan beställa vårt nyhetsbrev på vår webbplats. De personuppgifter du uppger i samband med det behandlas av oss endast i detta syfte. Knauf Insulations nyhetsbrev innehåller information om [xy]. Knauf använder så kallat dubbelt aktivt val för beställningen. Ett e-postmeddelande skickas till den adress du uppgett med en uppmaning att bekräfta ditt samtycke. Uppgifterna överförs inte någon annanstans. Du får inte vårt nyhetsbrev förrän du har lämnat samtycke. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, med framtida bindande effekt för oss, genom att skriva till Knauf Insulation d.o.o. (Varaždinska 140, 42220 Novi Marof, Croatia) eller e-postadressen till ([email protected]] nedan.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst begära information om vilka uppgifter som finns sparade om dig, deras ursprung och mottagare samt syftet med datalagringen.

Du har också rätt att begära korrigering eller borttagning av personuppgifter om dig som vi har inhämtat och som är ofullständiga, felaktiga eller inaktuella. Vi ser alltid till att dina uppgifter behandlas endast inom den behörighet vi har enligt grundläggande dataskyddsregler. Dina personuppgifter raderas om du drar tillbaka ditt samtycke, om behandling av personuppgifterna inte längre krävs för att uppfylla det ursprungliga syftet, eller om personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.

Kontakta oss på [email protected] eller använd kontaktformuläret om du vill begära att vi ska sluta använda och/eller radera dina personuppgifter, så gör vi det. Uppgifter som är absolut nödvändiga för orderhantering eller för handelssyften kan dock inte raderas. Tänk på att om du drar tillbaka ditt samtycke, kan vi inte längre erbjuda anpassade tjänster som bygger på kunddata.

Du har rätt att få dina uppgifter i ett strukturerat, aktuellt och maskinläsbart format, eller få dem överförda till en tredje part.

Om du anser att vi har brutit mot gällande dataskyddsregler kan du kontakta oss på ts@knaufinsulation.com. Annars har du rätt att överklaga hos tillsynsmyndigheten.

Till skydd för din integritet och säkerhet kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att kontrollera din identitet innan vi lämnar ut uppgifter via brev eller utför korrigering eller borttagning.

Kontaktadress

Organisationen som ansvarar för behandling av personuppgifter i samband med denna webbplats är Knauf Insulation d.o.o. (Varaždinska 140, 42220 Novi Marof, Croatia).

Ditt förtroende är viktigt för oss. Vi svarar gärna på alla frågor du kan ha om behandling av dina personuppgifter. Om du har frågor som inte besvaras i denna dataskyddsdeklaration, eller om du vill ha fördjupad information gällande någon specifik punkt, är du välkommen att när som helst kontakta vårt uppgiftsskyddsombud: Knauf Insulation d.o.o. Varaždinska 140, 42220 Novi Marof, Croatia, [email protected]

Ändringar i detta MEDDELANDE

Vi kan från tid till annan komma att ändra eller uppdatera denna dataskyddsförordning. Alla framtida ändringar vi kan komma att göra i vår dataskyddsförordning kommer publiceras på denna sida. För att meddela dig när vi gör ändringar i detta sekretessmeddelande kommer vi uppdatera revisionsdatumet högst upp på den här sidan.

Den nya ändrade eller uppdaterade dataskyddsförordningen kommer gälla från och med revisionsdatumet. Kontrollera den här sidan regelbundet för ändringar och tillägg.