Laptop keyboard with play button overlay and hand about to press button

FILMER

Välkommen till sidan där vi samlar samtliga filmer från Knauf Insulation

Se våra filmer

 

 

BERÄKNINGSVERKTYG

Med den intuitiva och lättanvända användarguiden kan du enkelt beräkna värmeförluster och energikostnader.

Du får informationen efter fem enkla steg med pålitliga resultat tack vare VDI-certifierade beräkningsmetoder.

Läs mer

tipcheck

TIPCHECK BESIKTNINGAR

Thermal Insulation Performance Check (TIPCHECK) är en frivillig energirevision i industrianläggningar, som hjälper till att avslöja isoleringspotentialer på applikationer på plats.

Läs mer

EXPER-TEAM KNOWLEDGE PLATFORM

Med Exper-team erbjuder vi kunskap och kunskapsöverföring inom teknisk isolering.

Från en Expert till en annan!

Läs mer

knowleadge platform