Eco Labels

gdggds
MILJÖMÄRKEN & CERTIFIKAT

VI HAR ÅTAGIT OSS ATT TILLHANDAHÅLLA EN MÄNGD INTERNATIONELLA OCH NATIONELLA CERTIFIKAT OCH "MILJÖMÄRKNINGAR" FÖR ATT VISA DEN VERKLIGA MILJÖPÅVERKAN FRÅN TILLVERKNING ELLER ANVÄNDNING AV VÅRA PRODUKTER.

 

Till certifikat

DEKLARATIONER AV TYP II

Dessa inkluderar deklarationer av en viss prestanda. Till exempel innehåller vår glasmineralull upp till 82% återvunna glasflaskor. I USA är vår nivå av återvunnet innehåll externt verifierad genom UL Environment, som tillhandahåller valideringar för miljöpåståenden. 

Återvunnet innehåll är en bra indikation på en mer hållbar produkt. Men om du verkligen vill veta mer om produktens hållbarhet anser vi att en EPD ger en mer fullständig bild (se våra EPD-sidor).  

Ecolabels

TYP I-DEKLARATIONER

Vi är certifierade för några av de viktigaste europeiska och lokala miljömärkningarna. Några exempel på märkningar som vi är certifierade för är Declare, Eurofins, Tysklands Blue Angel och den franska förordningen om märkning av produktutsläpp.

Declare

Declare är en näringsdeklaration för byggprodukter. Den anger alla avsiktligt tillsatta ingredienser och resthalter på eller över 100 ppm (0,01 %) i slutproduktens vikt.

Eurofins

Eurofins certifiering tar hänsyn till de strängaste kraven för utsläpp från produkter i hela Europa i deras certifieringssystem Indoor Air Comfort "Gold".

Blue Angel

Blue Angel har varit den tyska federala regeringens miljömärke i mer än 40 år. Det tilldelas miljövänliga produkter och tjänster.

FSC

PEFC / FSC-ertifiering garanterar att träet kommer från en skog och en leveranskedja som sköts på ett ansvarsfullt sätt. Det visar att vi bryr oss om ursprunget för våra produkter, för höga miljöstandarder och att vi upprätthåller ett engagemang för företagens sociala ansvar.

Oeko

Ökotest testar och betygsätter produkter utifrån ett flertal hälso- och miljökriterier. Varje månad testas produkter av oberoende laboratorier, resultaten studeras av en vetenskaplig kommitté och publiceras i Ökotest Magazine.

Greenguard

Produkter som har uppnått GREENGUARD-certifiering har vetenskapligt bevisats uppfylla några av världens strängaste standarder för kemiska utsläpp från tredje part, vilket bidrar till att minska föroreningar i inomhusluften och risken för kemisk exponering.

Det finns dock andra märkningar på marknaden som är skapade för att se imponerande ut men som saknar de nödvändiga kriterierna för att faktiskt betyda något. I en värld av hållbara produkter kan det finnas många olika nyanser av grönt.

Vissa miljömärkningar ger användbar information, men om kunderna vill veta mer om en produkts hållbarhet bör de be om en EPD för en viss produkt och ta det därifrån.

Declare