ETT ÅR AV UTMANINGAR DÄR VI HAR TAGIT OSS AN UPPGIFTEN - INTERVJU MED DOMINIQUE BOSSAN

dominique_bossan_david_ducarme_and_kristen_barthel

DOMINIQUE BOSSAN, MEDLEM I KNAUF GROUP MANAGEMENT COMMITTEE OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR (CEO) FÖR KNAUF INSULATION EUROPA/MELLANÖSTERN/ASIEN, DISKUTERAR DET SENASTE ÅRETS UTMANINGAR OCH VARFÖR HANS SYN PÅ FRAMTIDEN ÄR FORTSATT OPTIMISTISK.

 

VILKEN INVERKAN HAR 2022 ÅRS UTMANINGAR HAFT PÅ KNAUF INSULATION?

“Det råder ingen tvekan om att 2022 har varit ett utmanande år, med ekonomisk osäkerhet, kriget i Ukraina, stigande energikostnader och en intern cyberattack. Även om vi arbetar med energieffektivitet har vi också drabbats av stigande kostnader och verkliga hot kring bristen på gas.

Men än en gång har våra medarbetare klarat utmaningen. Det som verkligen gör våra medarbetare unika är deras engagemang. Pandemin fick mig att inse hur engagerade vi är. Under varje kris har vi aldrig slutat kommunicera med våra kunder. Vi har en del turbulenta tider framför oss, men jag har alltid sagt att "det kommer regniga dagar". Människor är verkligen vår styrka; vi har ridit ut många stormar och vi kommer att fortsätta att göra det, tillsammans.

Våra medarbetare hjälper oss att ta oss igenom alla kriser. Även om vi investerar mycket i utrustning och teknik är medarbetarna våra viktigaste tillgångar. De gör hela skillnaden. Det är därför vi investerar i ledarskap, utbildning och utveckling för att säkerställa att vi har rätt personalstyrka och successionsplaner på plats, samt höga nivåer av medarbetarengagemang.” 

 

VILKA ANDRA STEG TAR KNAUF INSULATION FÖR ATT MILDRA DESSA UTMANINGAR?

“Naturligtvis börjar vi med att gå tillbaka till grunderna, övervaka diskretionära kostnader och identifiera områden för effektivitet och förbättringar inom verksamheten. Vi kommer också att fortsätta att se till att vi inte har en enda källa till råmaterial och se till att vi identifierar alternativa källor för att säkerställa kontinuitet i verksamheten.

Vi måste också komma ihåg att covid-19 ännu inte är över - antalet smittade ökar, så vi tittar på vilka säkerhetsåtgärder som behöver aktiveras igen för att säkerställa att våra medarbetare är trygga.

En annan begränsning är public affairs. Vi har alltid varit mycket angelägna om att informera om energieffektivitetsagendan och hållbarhet. Mer än någonsin behöver vi driva på detta. Med dramatiskt stigande energipriser har många människor sett en betydande minskning av sin disponibla inkomst, och vi är inte ens inne i uppvärmningssäsongen än! Vi har en skyldighet att hjälpa till.”

dominique_bossan
Vi har ridit ut många stormar och kommer att fortsätta att göra det, tillsammans.
Dominique Bossan, Chief Executive Officer (CEO) Europa/Mellanöstern/Asien och medlem i Knauf Groups ledningsgrupp

VAD KOMMER ATT BIDRA TILL ATT DIFFERENTIERA KNAUF INSULATION PÅ LÅNG SIKT?

“Jag tror att det finns ett par saker som skiljer oss från våra konkurrenter. För det första fortsätter vi att verkligen investera i våra medarbetare. Det faktum att vi är ett familjeföretag är också oerhört viktigt. Familjen Knauf är fast besluten att återinvestera i verksamheten för att få den att växa. Vi tänker alltid långsiktigt, medan börsnoterade företag ibland inte kan anamma det tankesättet eftersom de är kortsiktiga, med pensionsfonder som hungrar efter snabb avkastning.

Slutligen är vi inte en stor matrisdriven organisation. Min uppfattning är att i stora matrisstyrda organisationer är ansvarsområdena och redovisningsskyldigheten inte särskilt tydliga. På Knauf Insulation vet medarbetarna exakt vad de ska göra och vad som förväntas av dem. Vårt DNA är vår entreprenörsfiber; människor som kämpar för sin verksamhet och får den att hända. Det hjälper oss att vara mer innovativa, vilket är en annan viktig faktor för att differentiera oss från konkurrenterna.”

 

HUR FORTSÄTTER KNAUF INSULATION ATT FÖRNYA SIG?

“Vi utökar vår personalstyrka inom innovationsavdelningen, och detta team kommer att vara direkt under mitt ansvar.

“Jag tycker att vi är ganska bra på den 'inifrån och ut' typen av innovation - vi förbättrar ständigt våra processer, vilket öppnar dörren för förbättrade prestanda hos våra produkter. Jag tror att vi kan förbättra vår innovationsstrategi "utifrån och in" ytterligare. Vi har turen att ha många människor som pratar med distributörer, installatörer eller arkitekter. De pratar inte bara med och lyssnar på kunden, de observerar. Kunden kan berätta för oss vad de behöver, men vet inte alltid vad de saknar: vi kan hjälpa till, vi har en viktig roll att spela.

“Naturligtvis fortsätter vi med vår grundläggande forskning och utveckling; genombrott sker inte varje dag men vi identifierar ständigt tekniska förbättringar. Och vi innoverar inte bara när det gäller produkter utan även tjänster. Ta exemplet med vår verksamhet i Storbritannien som utvecklade det som har blivit referensen på marknaden, vår prisbelönta KinetiK®-applikation som 2022 utsågs till årets produkt vid den prestigefyllda Housebuilder Awards i Storbritannien.

Vi ligger också i framkant när det gäller glasmineralull. Vi har en stark tillverkning och har nyligen tillkännagivit en stor greenfield-investering i Rumänien, för att ta itu med en av våra vita fläckar.”

 

HUR TYCKER DU ATT STRATEGIN "FÖR EN BÄTTRE VÄRLD" UTVECKLAS?

“Åh, jag tycker att vi gör framsteg, det är fantastiskt. Våra kommande mål är ganska ambitiösa, men det jag gillar är att vi inte drar oss för att kommunicera dem till omvärlden och visa att vi är ansvarstagande.

Knauf Insulation började sin hållbarhetsresa för ganska länge sedan och vi har varit avgörande för att forma färdplanen för den bredare Knauf-koncernen. För oss handlar det inte om greenwashing; vi måste se till att vi lever som vi lär, och det är inte alltid lätt. Ibland skulle vi vilja visa mer framsteg och gå snabbare fram. Men vi rör oss i rätt riktning och ökar våra resurser för att uppfylla våra nya ambitiösa mål.”

 

Bild i sidhuvudet: Medlemmar i Knauf Insulations verkställande utskott, från vänster - Dominique Bossan, David Ducarme, Kristin Barthel

Annual Review 2022

Ta del av vår årsöversikt 2022