ETT ÅR AV UTMANINGAR DÄR VI HAR TAGIT OSS AN UPPGIFTEN - INTERVJU MED KRISTIN BARTHEL

Kristin.jpg

KRISTIN BARTHEL UTSÅGS TILL KNAUF ISOLATIONS NYA FINANSDIREKTÖR (CFO) I JUNI 2022 OCH BERÄTTAR OM SINA ERFARENHETER I SIN ROLL SÅ HÄR LÅNGT.

 

HUR HAR DU UPPLEVT DINA FÖRSTA MÅNADER PÅ KNAUF INSULATION?

“Jag trivs väldigt bra. Det är en bra situation för en CFO eftersom Knauf Insulation redan är ett så oerhört framgångsrikt företag. Personligen är jag väldigt glad över att få arbeta för ett företag som skapar produkter som bidrar till en bättre framtid för oss alla. Hållbarhetsstrategin For A Better World ger mig ett syfte och får mig att känna att jag bidrar med något till den här världen. Och det får mig att känna mig stolt över att vara en del av teamet.

Självklart har det mesta av min tid hittills gått åt till efterdyningarna av cyberattacken, som inträffade bara tre veckor efter att jag började - som ni kan föreställa er var detta en otrolig upplevelse för mig! Men jag är van vid att hantera krissituationer och det här var ett tidigt tillfälle för mig att visa vem jag är och vad jag kan bidra med. Det var också en fantastisk möjlighet att se hur mycket teamet gick samman för att hjälpa varandra.”

 

HUR HAR UTMANINGARNA 2022 PÅVERKAT KNAUF INSULATION OCH DESS KUNDER?

“TI år har det varit mycket osäkert med tanke på de volatila energipriserna och tillgången på våra resurser. Lyckligtvis hade vi turen att ha en stor del av våra gas- och elpriser fasta under hela året, vilket begränsade vår exponering under denna volatilitet, eftersom de var nödvändiga för att driva våra produktionsprocesser. Det som dock hade en ganska stor inverkan på oss var ökningen av kokspriset. Koks är vad vi behöver för att värma och smälta stenull. Eftersom det är en alternativ uppvärmningskälla om det inte finns någon gas tillgänglig har priset mångdubblats. Detta har varit en av våra dyraste ökningar när det gäller material.

Vi är dock i den lyckliga situationen att det finns en stor efterfrågan på vår produkt. Även om det sista kvartalet 2022 har saktat ner lite är vi övertygade om att regeringarna kommer att driva på investeringar i energieffektivitet, främst genom renovering, under de närmaste åren. Jag är övertygad om att vi efter ett par månader av avveckling under vintern kommer att se att saker och ting tar fart igen under sommaren och att renoveringar kommer att ha en positiv inverkan på vår verksamhet.”

 

HUR INFÖRLIVAR KNAUF INSULATION INNOVATION I SINA ARBETSPROCESSER?

“Vi är ganska innovativa i vårt sätt att arbeta. Det är systembaserat och arbetet är strukturerat och organiserat genom vår huvudkontorsfunktion i Belgien."Jag tror dock att det finns en hel del potential för förbättringar när det gäller hur vi gör vår finansiella planering och långsiktiga strategiska planering. Ett stort ämne efter cyberattacken var till exempel dataskydd, inklusive hur vi hanterar våra data, datalivscykler och hur vi rapporterar om våra anställda. Vi inför också databaser som hjälper oss med successionsplanering, identifiering av talanger och återkoppling till medarbetarna.

Jag tror att vi också har förbättringar att göra inom mitt finansområde och jag ser fram emot att samarbeta med Knauf Group för att hjälpa till att göra dessa förbättringar."

 

Jag är personligen så glad över att arbeta för ett företag som skapar produkter för att hjälpa till att uppnå en bättre framtid för oss alla.
Kristin Barthel, finansdirektör (CFO)
KRISTIN

VAD TYCKER DU OM HUR SÄKERHETEN UTVECKLAS I HELA FÖRETAGET?

“Budskapet om säkerhet först finns överallt. Vid varje möte inleder vi med säkerhetsfrågor och diskussioner om säkerhet. Som ledare åker jag till fabriken och går igenom operativa säkerhetspass. Jag uppskattar detta eftersom jag kommer från en operativ bakgrund och är mycket medveten om vad det innebär att se till att ingen blir skadad och att alla medarbetare kommer hem säkert.

Men jag är också medveten om att som med alla interna initiativ kan saker och ting ibland äventyras eftersom människor pressas till prestation och resultat. Och vi måste vara uppmärksamma på att det inte får bli några kompromisser när det gäller säkerheten. Jag tror att det vi ibland saknar är människor som säger ifrån - om vi ser en osäker situation måste vi säga ifrån. Det är allas ansvar att bidra till en förbättring. Alla bör dela den övergripande förbättringsresan.”

 

HUR HJÄLPER KNAUF INSULATION TILL ATT FRÄMJA EN POSITIV ARBETSMILJÖ?

“Sedan jag började på företaget är det tydligt hur människoorienterat det är. Det jag gillar är att vår HR-avdelning nu driver på starkt för ett par nya initiativ, nämligen mångfald och inkludering, vilket har tagits emot positivt. Och det betyder olika saker för varje land, beroende på den nationella eller kulturella inställningen; överallt betyder det något lite annorlunda men det är ett ämne som vi alla kan vara enade om.

Jag uppskattar också verkligen att HR driver på feedbackcykeln för att göra prestationen mätbar. Och jag ser att människor ännu inte är bekväma med feedback. Men det är viktigt och jag uppskattar att det kommer att bli mer strukturerat. Feedback kommer bara att bidra till att våra medarbetare växer och utvecklas till sin fulla potential.”

 

HUR HAR MEDARBETARNAS ENGAGEMANG FÖRBÄTTRATS INOM KNAUF INSULATION?

“Det är svårt för mig att bedöma förbättringar, men det jag har sett är en otrolig nivå av engagemang under de senaste månaderna. Och det har särskilt bidragit till att få ordning på saker och ting snabbt efter cyberattacken. Människor var så praktiska, de var tillgängliga dag och natt, alla erbjöd sig att hjälpa till var och när det än behövdes. Det visade mig att människor verkligen bryr sig.

Det har varit några tröttsamma år för vår personal. Vi har upplevt covid-19, översvämningarna i Belgien, kriget i Ukraina och sedan cyberattacken. Det har känts som om vi ständigt befinner oss i krisläge och jag är medveten om att människor kanske inte får den vila de behöver. Det är här vi som ledare måste ta hand om dem. Vi måste också se till att vi uppmärksammar, berömmer och värdesätter våra medarbetare, för de har varit exceptionella i alla länder.”

 

Bild i rubriken: Medlemmar i Knauf Insulations verkställande utskott, från vänster - Dominique Bossan, Kristin Barthel, David Ducarme

Annual Review 2022

Ta del av vår årsöversikt 2022