Evakuering vid brand

Evacuation in case of a fire
Evakuering vid brand

Evakuering vid brand

 

Evakuering av byggnadens boende måste göras innan branden tar över, med en god säkerhetsmarginal så att de boende har möjlighet att klara sig.

På bilden visas den tid det får ta att evakuera byggnaden. Det är viktigt att se till att evakueringsprocessen är avklarad innan förhållandena i byggnaden blir för farliga.

fireprotection

 

Den mänskliga faktorn och att bygga brandrisk

Den avsedda användningen av en byggnad hänger tätt ihop med vem som vistas i den. Det är viktigt att komma ihåg att vad de människor som vistas i huset har för sig påverkar de specifika brandskyddskraven som brandföreskrifterna ställer på vanliga användningsändamål.