For A Better World

test
For A Better World

VI HAR SATT UPP FYRA VIKTIGA LÅNGSIKTIGA MÅL FÖR FRAMTIDEN. VI HAR GJORT FASTA ÅTAGANDEN FÖR ATT VISA HUR VARJE MÅL KOMMER ATT UPPNÅS.

People First logo

Vi vet att en bättre värld kan börja på jobbet. Se hur vi hjälper våra samhällen och människor att må bra, på ett säkert sätt.

Zero Carbon

Vår stora ambition är ett mindre avtryck. Läs om hur vi arbetar för att minimera våra produkters, anläggningars och kontors påverkan.

Circular Economy

Vi måste göra mer med mindre. Läs om hur vi minskar vår förbrukning, återanvänder och återvinner.

Better Buildings

Byggnader spelar en vital roll i skapande av en bättre värld. Se hur vi gör byggnader redo för framtiden.

Vi på knauf insulation har alltid definierats av hållbarhet. 

Våra produkter spar energi, minskar utsläppen och är utformade för att säkerställa byggnader som är bra för miljön och håller människor friska, säkra och välmående.

Skofja Loka Experience Center Slovenia

I hela vårt företag har vi arbetat med alla tre pelarna för hållbarhet i över ett decennium. Vi har fokuserat på noll skada, minskad energiförbrukning och mindre utsläpp, återvinning av vårt produktionsavfall, införlivande av principer för cirkulär ekonomi och en ständig strävan efter bättre och mer hållbara byggnader.

Under det senaste decenniet har vi åstadkommit fantastiska saker och vi är stolta över hur vi har förändrat vårt företag, hjälpt våra kollegor, samhällen och kunder och minskat vår påverkan på miljön.

Men hållbarhet är en process av ständiga förbättringar.

Vi måste bygga vidare på våra framgångar. Vi måste göra mer för våra människor och vår miljö. Det är därför vi har tagit fram vår hållbarhetsstrategi. Vi kallar strategin ”För en bättre värld” eftersom den bygger på framgången med vår uttalade mission:

Vår vision är att leda utvecklingen mot smartare isoleringslösningar för en bättre värld.

lightbulb

.

2010 to 2020 highlights

SÄKERHET

Safety

Olyckor som lett till frånvaro har minskat med

56%

AVFALL

Waste

Deponering av avfall har minskat med

67.3%

NOX

NO

NOx har minskat med

42.7%

ENERGI OCH RELATERADE UTSLÄPP

Energy

Minskning av energianvändning

22.7%

minskning av relaterade utsläpp

23.2%

VATTENANVÄNDNING

Water

Minskning av vattenanvändningen

39.8%

minskning av utsläpp av vatten

80.7%

Mål för 2025

Tillsammans med våra långsiktiga mål har vi satt upp mål för 2025 som vi alla kan börja jobba mot nu.

Vi är övertygade om att ansvaret för att göra framsteg mot dessa fyra mål ligger hos vårt nuvarande ledarskap. Vi får inte lämna problemen till nästa generation att hantera.

YDu kan följa våra framsteg på dessa sidor: Bättre byggnader, Cirkulär ekonomi, Människor först and Noll koldioxid

Targets 2025
UN Sustainable Development GoalsVår hållbarhetsstrategi är anpassad till de mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) som antagits av FN. I målsättningen definieras specifika mål för 2030 som beskrivs av FN som "världens bästa plan för att bygga en bättre värld för människor och vår planet till 2030".

 

Knauf Insulation har även undertecknat FN:s Global Compact som är ett offentligt åtagande att verka i linje med FN:s hållbarhetsmål, se till att hållbarhet är kärnan i vårt DNA och årligen rapportera till FN om företagets framsteg.

.