For A Better World - Achieve Zero Carbon

test
Zero Carbon

Vår stora ambition är ett mindre avtryck. vi arbetar för att minska miljöpåverkan från våra produkter, fabriker, anläggningar, och kontor över hela världen.

Våra åtaganden och mål

För att uppnå våra mål om koldioxidneutralitet har vi satt upp mål för 2025 som hela vår gemenskap kan börja arbeta mot nu.

Vi är övertygade om att vi måste agera nu för att åstadkomma förändring – det är ett problem som inte ska lämnas till kommande generationer att hantera.

Krupka Plant

ÅTAGANDE

Vi ska sträva efter att leverera produkter och lösningar med netto-noll koldioxidekvivalenter.

MÅL FÖR 2025

För 2025 har vi satt upp ett mål att minska koldioxidekvivalenterna i våra produkter med 15% (jämfört med 2019).

En hållbarhetsfond på 10% av de allmänna investeringarna ska öronmärkas för nya projekt som minskar våra koldioxidutsläpp och/eller minskar vårt deponerade avfall.

Senast 2025 vill vi ha skapat handlingsplaner som ger oss praktisk inblick i ny koldioxidvänlig teknik som vi planerar att införa i våra tillverkningsprocesser i framtiden.

Illange

ÅTAGANDE

Vi har åtagit oss att minska hela organisationens miljöpåverkan förutom koldioxidekvivalenter.

MÅL FÖR 2025

Vi ska inrätta en process för beräkning av vår miljöpåverkan som organisation och minska vårt fotavtryck med minst 25%.

 

Upptäck hur vi sätter våra medarbetare i centrum

Läs mer

 

Upptäck hur vi skapar en cirkulär ekonomi

Läs mer

 

Upptäck hur vi skapar bättre byggnader

Läs mer

MOT GRÖN OMVANDLING OCH KLIMATNEUTRALITET

Genom att frivilligt bedöma och utvärdera vår egen "gröna prestation" genom olika miljöupplysningssystem strävar vi efter att bli en av ledarna inom öppenhet och åtgärder i miljöfrågor.

Läs mer

esg
tipcheck

TIPCHECK-REVISIONER

Thermal Insulation Performance Check (TIPCHECK) är en frivillig energirevision i industrianläggningar, som hjälper att avslöja isoleringspotentialen hos applikationer på plats.

Läs mer

Årsredovisning 2022

Vår årsöversikt hyllar kraften hos våra människor och vår inspirerande kultur challenge.create.care. Den är också ett skyltfönster för vår hållbarhetsstrategi ”För en bättre värld” – en offentlig redovisning av våra långsiktiga åtaganden – och av våra hållbarhetsresultat under det senaste decenniet.  

Årsredovisning 2022

vdf