For A Better World - Deliver A Circular Economy

test
Circular Economy

Vi ska göra mer med mindre. läs om hur vi på knauf insulation minskar vår förbrukning, återanvänder och återvinner och upptäck hur vi hjälper våra kunder att göra detsamma.

Våra åtaganden och mål

För att uppnå en cirkulär ekonomi har vi gjort tre viktiga åtaganden för 2025. Vi har börjat arbeta mot dessa mål och fortsätter att arbeta hårt för förändring.

På Knauf Insulation vet vi att miljömässig hållbarhet är en fråga som vi alla måste uppmärksamma idag – för morgondagens och framtidens skull.

Circular Economy

ÅTAGANDE

Vi ska hitta sätt att använda resurser som har minimal miljöpåverkan.

MÅL FÖR 2025

Vi har åtagit oss att använda externt återvunnet material i våra produkter (preliminärt mål för stenmineralull: >25% och glasmineralull: >65%). Vi ska fortsätta att granska våra förbättringar med hjälp av resultat från livscykelanalys (Life Cycle Assessment, LCA).

Senast 2025 ska vi ha minskat SOx-utsläppen från våra anläggningar med 50% jämfört med 2019 års nivåer och vi ska ha gjort betydande minskningar vad gäller att skära ner NOx-utsläppen.

Vi ska ha genomfört en rad nya projekt för att minska mängden färskvatten vi använder i fem anläggningar.

circ2

ÅTAGANDE

Vi ska skicka noll avfall till deponi.

MÅL FÖR 2025

Vi ska skicka noll produktionsavfall till deponi från våra sten-, glas- och träullsanläggningar senast 2025.

Där det är möjligt ska vi ta tillbaka 25% av det avfall som genererats av våra kunder på arbetsplatser. Det avfall kommer antingen att återföras till våra processer – genom brikettering – eller omvandlas till nya produkter av andra företag.

Vi ska ha infört program för att återvinna isolering från rivningar i (minst) fem länder.

Circular Economy

ÅTAGANDE

Vi ska minska våra förpackningars miljöpåverkan.

MÅL FÖR 2025

Vi ska minska våra förpackningar av ny plastfilm med mer än 25%.

Där det är möjligt ska mellan 25% och 50% av vår plastfilm återvinnas. 35% av våra transportpallar av trä ska samlas in, sorteras, repareras och återanvändas eller återvinnas.

 

Upptäck hur vi sätter våra medarbetare i centrum

Läs mer

 

 

Upptäck hur vi uppnår nollutsläpp av koldioxid

Läs mer

 

Upptäck hur vi skapar bättre byggnader

Läs mer

esg

MOT GRÖN OMVANDLING OCH KLIMATNEUTRALITET

Genom att frivilligt bedöma och utvärdera vår egen "gröna prestation" genom olika miljöupplysningssystem strävar vi efter att bli en av ledarna inom öppenhet och åtgärder i miljöfrågor.

Läs mer

Årsredovisning 2022

Vår årsöversikt hyllar kraften hos våra människor och vår inspirerande kultur challenge.create.care. Den är också ett skyltfönster för vår hållbarhetsstrategi ”För en bättre värld” – en offentlig redovisning av våra långsiktiga åtaganden – och av våra hållbarhetsresultat under det senaste decenniet.    

Årsredovisning 2022

vdf