For A Better World - Put People First

Bernurg plant3.jpg
People First logo

Varje förändring gör skillnad och därför är vi stolta över att vi kan hålla våra team, kollegor, partners och samhällen säkra och ge dem möjlighet att växa. ta reda på hur…

Våra åtaganden och mål

Vi har gjort åtaganden och satt upp mål för 2025 som alla på Knauf Insulation kan börja arbeta mot nu.

Vi brinner för att idag arbeta för en bättre värld imorgon och tror att våra team idag måste göra ett åtagande om att uppnå våra mål.

People first

ÅTAGANDE

Vi är fast beslutna att göra noll skada och bygga en kultur av hälsa, säkerhet och välbefinnande.

MÅL FÖR 2025

År 2019 var vår totala registreringspliktiga skadefrekvens (Total Recordable Incident Rate, TRIR) 9,2. Senast 2025 kommer vi att ha minskat denna frekvens till högst 5.

Vi prioriterar mental hälsa och välbefinnande. Alla chefer, nyanställda och nyligen befordrade kollegor ska ha ha fått utbildning i mental hälsa, välbefinnande och motståndskraft senast 2025.

Våra program för medarbetarstöd hjälper människor som står inför personliga utmaningar såsom problem på jobbet, hemma eller i samband med deras hälsa. Vi arbetar för att göra detta stöd kraftfullt och tillgängligt för alla på Knauf Insulation senast 2025.

Margaux Dorthu, engineer at Knauf Insulation Visé

ÅTAGANDE

Vi ska ha de mest engagerade medarbetarna och de mest engagerade och fokuserade cheferna i vår bransch.

MÅL FÖR 2025

Vi ska genomföra företagsövergripande engagemangsundersökningar för att förstå våra medarbetares arbetsupplevelse och identifiera hur vi kan bli bättre. Till 2025 ska vi se till att de positiva resultaten av dessa undersökningar är bättre än branschgenomsnittet, i alla länder.

Senast 2025 ska vi ha lanserat globala ledarskaps- och förändringsprogram som ger våra chefer på alla nivåer – från första linjens chefer till toppchefer – insikt, kompetens och förmåga för upprätthållande av Knauf Insulations framgång.

People first

ÅTAGANDE

Vi ska bygga vidare på den mångfald som har gjort företaget så framgångsrikt som det är.

MÅL FÖR 2025

Vi ska utveckla och tillhandahålla grundläggande utbildning om mångfald och inkludering (Diversity and Inclusion, D&I) för våra anställda, som en del av vårt utbildningsutbud.

Alla ledare, chefer, nyanställda och alla nyligen befordrade medarbetare ska genomgå utbildningen för att få färdigheterna, språket och beteendena som behövs för att maximera inkludering på vår arbetsplats.

people4

ÅTAGANDE

Vi ska vara en positiv kraft i de samhällen vi arbetar i.

MÅL FÖR 2025

Till 2025 vill vi att alla våra kollegor ska bli en global gemenskap av volontärer som deltar i sociala projekt och miljöprojekt i sina lokala samhällen i alla länder där vi är verksamma – och utomlands.

Upptäck hur vi uppnår nollutsläpp av koldioxid

Läs mer

Upptäck hur vi skapar en cirkulär ekonomi

Läs mer

Upptäck hur vi skapar bättre byggnader

Läs mer

heart

LEVA MED ETT GRÖNT HJÄRTA

Leva med ett grönt hjärta är ett initiativ för social hållbarhet vars främsta mål är att inspirera, främja och tillsammans skapa en arbetsmiljö där medarbetare på alla nivåer och i alla delar av organisationer kan må bra och känna sig respekterade, frodas och trivas, och helt enkelt vara sitt allra bästa jag.

LÄS MER

Årsredovisning 2022

Vår årsöversikt hyllar kraften hos våra människor och vår inspirerande kultur challenge.create.care. Den är också ett skyltfönster för vår hållbarhetsstrategi ”För en bättre värld” – en offentlig redovisning av våra långsiktiga åtaganden – och av våra hållbarhetsresultat under det senaste decenniet.  

Årsredovisning 2022

vdf