HUR VI STÖDER FN:S MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

UN goals

Vi stöder FN i genomförandet av 10 av FN:s 17 mål för hållbar utveckling (SDG). FN beskriver dem som "världens bästa plan för att bygga en bättre värld för människor och vår planet till 2030". Vi vill hjälpa till.

 

3- good health UN SDG
HÄLSOSAMMA LIV

Våra lösningar bidrar till att skapa bekväma och hälsosamma inomhusmiljöer och motverkar buller - allt detta är avgörande för invånarnas välbefinnande och komfort.

UN Sustainability Goal, Gender Equality
FIRAR JÄMSTÄLLDHET

Vi ser till att kvinnor och män behandlas lika i hela företaget och vi är fast beslutna att bygga vidare på den mångfald som gör oss framgångsrika.

7 affordable and clean energy
MOTVERKA BRÄNSLEFATTIGDOM

Alla ska ha råd att göra sitt hem bekvämt. Vi driver kampanjer för att minska bränslefattigdomen - en kris som drabbar 11 % av européerna.

UN Sustainability Goal, Decent Work and Economic Growth
VÄXA PÅ ETT HÅLLBART SÄTT

Vi arbetar för att göra mer med mindre, skicka noll avfall till deponi och driva en cirkulär ekonomi som stöder vår tillväxt och framgång.

9 industry innovation and infrastructure
BÄTTRE BYGGNADER

Energieffektiva byggnader bör vara en prioritet för varje regering. Vi driver konsekvent kampanjer för att sätta byggnaders energieffektivitet i centrum för politiska agendor.

UN Sustainability Goal, Reduced Inequalities
SÄKERSTÄLLA INKLUDERING

På var och en av våra anläggningar runt om i världen arbetar vi för inkluderande jämställdhet oavsett ålder, kön, ras, funktionshinder, etnicitet, religion eller bakgrund.

11 Sustainable cities
MOTSTÅNDSKRAFT I STÄDER

Energieffektiva byggnader är avgörande för en hållbar och framtidssäker stadsutveckling - våra lösningar har en viktig roll att spela.

12 responsible consumption and production
MER MED MINDRE

Vår glasmineralull är tillverkad av upp till 80% återvunnet material och vår bergmineralull innehåller återvunnen stålslagg.

13 climate action
MINSKA UTSLÄPPEN

Våra lösningar minskar utsläppen från byggnader och motverkar klimatförändringarna. Vi har minskat våra egna utsläpp med över 20%.

17 partnerships for the goals
PARTNERS FÖR FÖRÄNDRING

Vi arbetar med beslutsfattare och ideella organisationer för att främja hållbara byggnader, bättre brandsäkerhet i byggnader och förbättrad energieffektivitet.

 

 

 

.

For A Better World, Knauf Insulation Sustainability Strategy
FÖR EN BÄTTRE VÄRLD

Upptäck vår nya hållbarhetsstrategi

ATT LEVA MED ETT GRÖNT HJÄRTA

Living with a Green Heart är ett initiativ för social hållbarhet vars huvudsakliga mål är att
inspirera, främja och skapa en arbetsmiljö där medarbetare på alla nivåer och i alla aspekter av organisationer kan må bra och känna sig väl respekterade, blomstra och trivas och helt enkelt vara sitt allra bästa jag.

heart