Indelning

Evacuation in case of a fire
Indelning

Indelning

Större byggnader är ofta uppdelade i så kallade brandceller som är åtskilja med brandresistenta väggar och tak. Om en eld skulle bryta ut erbjuder dessa element komplett eld och rökmotstånd beroende på den föreskrivna brandresistensen.

Vertikal indelning

I alla föreskrifter läggs det alltid speciell vikt vid vertikala anslutningar som kan utgöra en allvarlig risk om en brand skulle bryta ut.

Vertikala anslutningar är vanliga trappor, hisschakt eller installationsschakt. Tanken med brandceller är att begränsa eldens potentiella spridning med dessa byggnadselement.

Horisontell indelning

I nya byggnader måste en brandcell integreras direkt i byggnadskonstruktionen. Brandceller kan bestå av ett enstaka rum eller en uppsättning med rum.

När en brand bryter ut i en cell kan den förseglade egenskapen hos området innesluta elden och för hindra att den ska nå andra områden. Om det skulle brinna utanför en indelning kan den förbli avstängd och potentiellt skydda de föremål som finns på insidan sida.