KLASSIFICERINGSSYSTEM FÖR GRÖNA BYGGNADER

Green building Roma
Sustainable buildings and Green Building Rating Systems

DEN GRÖNA BYGGBRANSCHEN RÖR SIG SNABBT MED EN VÄXANDE TREND FÖR VERKTYG FÖR KLASSIFICERING AV GRÖNA BYGGNADER.

Våra produkter minskar i sig energin, men utöver det är våra isoleringsprodukter och system bland de mest hållbara, från höga nivåer av återvunnet innehåll i vår mineralull, som var den första att få guld för Eurofins Indoor Air Comfort Gold-certifiering 2010 till ansvarsfullt anskaffat trä för vår träull.

Dessutom stöds våra produkter av en EPD (Environmental Product Declaration) och andra prestandacertifieringar som visar att vi är pionjärer inom produkthållbarhet och att vår isolering bidrar till grönare och mer hållbara byggnader. Den gröna byggbranschen utvecklas snabbt med en växande trend för verktyg för bedömning av byggnaders hållbarhet.

Användning av våra produkter ger poäng i klassificeringssystem för gröna byggnader. Du kan bläddra i följande dokument för att förstå i vilka betygskategorier våra produkter hjälper dig att tjäna fler poäng i de olika systemen. 

Green Building Rating Systems

We provide documents for the following:

SNABBGUIDE TILL FYRA POPULÄRA INITIATIV FÖR BEDÖMNING AV GRÖNA BYGGNADER

BREEAM eller Building Research Establishment Environmental Assessment Method startade i Storbritannien 1990 där det nu är ett frivilligt initiativ inom den privata sektorn och obligatoriskt inom den offentliga sektorn. Poäng tilldelas i linje med hållbara tillvägagångssätt för energi- och vattenanvändning, inre miljö, föroreningar, transport, material, avfall, ekologi, förvaltningsprocesser och byggnadernas livscykel. Totalt 109 poäng är tillgängliga, varav mindre än 30 är underkänt, bra är 45, mycket bra 55, utmärkt 70 och enastående över 85.

LEED eller Leadership in Energy and Environmental Design startade 1993 i USA och är nu populärt över hela världen och även i Nordamerika. Den omfattar nya, befintliga, kommersiella och bostadsfastigheter och handlar om energi, atmosfär, vatteneffektivitet, material, resurser och inomhusmiljökvalitet. Det finns hundra poäng att uppnå. För att bli certifierad behöver du över 40, för att få silver >50, guld är >60 och platina är >80 poäng och över.

DGNB eller Deutsche Gesellschaft für Nachaltiges Bauen (tyska rådet för hållbart byggande) grundades 2008 och fokuserar på cirka 50 kriterier som sträcker sig från miljömässiga, ekonomiska, tekniska och arbetsprocessaspekter till sociokulturella och funktionella dimensioner. "Ett holistiskt synsätt tillämpas", vilket innebär att systemet bedömer byggnadens hela livscykel. Byggnader tilldelas DGNB-certifikat i brons, silver eller guld. Dessutom finns det möjlighet till enkel förcertifiering i planeringsfasen.

WELL eller Well Building Standard™ lanserades 2014 av WELL Building Institute™ och det finns nu mer än 34.000 WELL-projekt i 98 länder. Det är ett av de ledande globala klassificeringssystemen som främst fokuserar på hur byggnader kan förbättra komforten och i allmänhet främja hälsa och välbefinnande för sina invånare genom frågor som termisk och akustisk komfort, god luftkvalitet, koppling till naturen ...

KI s produkter följer strikt REACH-förordningen. Denna efterlevnad ger ytterligare poäng genom byggklassificeringssystem som LEEDv4 eller BREEAM. REACH-förordningen (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) lägger ansvaret på industrin att hantera riskerna med kemikalier och att tillhandahålla säkerhetsinformation om ämnena. Tillverkare och importörer är skyldiga att samla in information om egenskaperna hos sina kemiska ämnen, som möjliggör en säker hantering, och att registrera informationen i en central databas.

HQE eller Haute Qualité Environnementale (hög kvalitetsstandard) är ett franskt initiativ som startade 1996. HQE har inte fått lika stor spridning som LEED eller BREEAM, men har ändå gemensamma mål, bland annat minskad energi- och vattenanvändning, minimal miljöpåverkan på omgivningen, en hälsosam inre miljö och en byggnads hela livscykel. Det omfattar nya och befintliga byggnader, från kommersiella fastigheter till flerfamiljshus.