KNAUF INSULATION FIRE-TEK® DUCTPROTECT 30 R SYSTEM

KNAUF INSULATION FIRE-TEK® DUCTPROTECT 30 R SYSTEM 

Knauf Insulation Fire-teK® DuctProtect 30 R SYSTEM är ett system som ger ett överlägset passivt brandskydd av olika typer av rektangulära ventilationskanaler.  

Passivt strukturellt brandskydd är en av de viktigaste faktorerna inom VVS-, varvs- och processindustrin. Tillsammans med lämpligt brandkontrollsystem krävs en mycket effektiv, brandsäker isolering för att förhindra spridning av lågor, värme och rök till andra områden vid brand.

Även ventilationssystem kan sprida eld, värme och rök om de är oskyddade. Brandklassade rektangulära kanaler delar in byggnaden i flera brandceller för att skydda liv och egendom. Därför kan endast tekniskt beprövad brandsäker isolering installeras i brandskyddande horisontella och vertikala, rektangulära kanaler. 

Komponenter bedöms utifrån deras brandsäkerhet, särskilt utifrån brandskyddets varaktighet. Klassificeringen av
brandmotstånd hos ventilationssystem baseras på standarden EN 13501-3.

907

Systemprodukter:

Fire-tek®  skivor:

Fire-teK board

                            Fire-teK® BD 907 ALB

Fire-teK board

                             Fire-teK® BD 918

b

table2

Ytterligare produkter, som kompletterar och lägger till ytterligare prestanda till systemet:

Fire-teK STICK

                            Fire-teK® STICK

int

                            Fire-teK® INT

LW

                            Power-teK LW STD

Användning:

Knauf Insulation Fire-teK® DuctProtect 30 R SYSTEM har utvecklats för användning på horisontella och vertikala
ventilationskanaler.

Förutom passivt brandskydd har även Knauf Insulation Fire-teK® DuctProtect 30 R SYSTEM utomordentliga värme- och
ljudisolerande egenskaper. På grund av isoleringsplattornas storlek kan systemet till och med användas när utrymmet
är knappt.

Systemet ger garanterat brandmotstånd i upp till 30 minuter (om det har installerat enligt riktlinjerna).

Fördelar med Knauf Insulation Fire-teK® DuctProtect 30 R SYSTEM:

 • Brandskyddssystem i 100%mineralull (patentansökt)
 • Ingen förstärkningsprofil krävs
  • Ingen risk för läckage / förlust av tryck, eftersom det inte finns några hål i ventilationskanalen.
  • Förbättrad hygien på grund av att det saknas nitar eller skruvar i kanalen
 • Behöver inte fästas i väggen
  • Ingen ljudöverföring från kanalen till väggen
  • Snabbare och enklare montage
 • Enkel installation
  • Snabb och enkel kapning och montage
  • Inga extra verktyg som kapskivor, borr eller sladdlösa nitmaskiner krävs
 • Tillagda revisionsöppningar (NYHET)
 • Isoleringstjocklek 60 och 100 mm (NYHET)

Installation manual 

Fire-teK® DuctProtect 30 R SYSTEM

video som visar ventilationskanalisolering och vägg-/takgenomföringsisolering för att uppnå passivt brandskydd

Fire-teK® DuctProtect 30 R SYSTEM

video med detaljerad instruktion för ventilationskanalisolering

Fire-teK® DuctProtect 30 R SYSTEM

video med detaljerad instruktion för isolering av ventilationskanal vid horisontell vägggenomföring

Fire-teK® DuctProtect 30 R SYSTEM

video med detaljerad instruktion för isolering av ventilationskanal vid takgenomföring