Knauf Insulation system för insamling och transport av material

Knauf Insulation system för insamling och transport av material

Som en del i vår strategi för en cirkulär ekonomi erbjuder Knauf Insulation ett återvinningssystem för installationsspill som gör det möjligt för isolerings-installatörer att återvinna installationsspill istället för att skicka installationsspillet som restavfall. Systemet erbjuder full återvinning eftersom installationsspill kan användas som råmaterial vid produktion av nya produkter.

Knauf Insulation system för insamling och transport av material

  • Säck för insamling av installationsspill
  • Samordna insamling och återvinning av installationsspill

Förutsättningar

  • Enbart installationsspill från Knauf Insulation
  • Glasull och stenull i separata säckar
  • Utan ytskikt. Med andra ord så skall aluminiumfolie, nät samt tråd tas bort från mineralullen.
  • Mineralullen skall hållas torr och fri från andra typer av avfall
  • Minimum volym vid avhämtning ett (1) ton
  • Uppsamling sker inom 3 till 4 veckor
  • Självkostnad för säckar och transport

Kontakter

  • För detaljerad information och kontaktuppgifter för upphämtning av material, vänligen kontakta:

David Börjesson

Försäljningschef

+46 70 300 83 05