Energy efficacy
Kompetenser

Framtidsinriktade åtgärder med naturliga resurser

Fire protection
En brand kan snabbt bli livshotande.
Brandskydd

Våra mineralullsprodukter med Fire-teK® är obrännbara och värmeresistenta upp till en temperaturer på 1000 °C och är därför idealiska för användning som förebyggande brandskydd.

Optimalt isolerad för mer bekvämlighet
Ljudskydd

Vi påverkas av buller hela dagen och ofta kan detta inte undvikas. Dock kan buller reduceras med rätt isolering och livskvaliteten i livs- och jobbmiljöer kan förbättras avsevärt.

Sound protection
Sustainability
Framtidsinrikade åtgärder med naturliga resurser
Hållbarhet

Det är vårt ansvar att skydda och bevara naturen och miljön. Därför använder vi nästan uteslutande naturliga material som grunden till våra mineralullsprodukter.

Med vår bindningsteknologi ECOSE® teknologi utan någon tillsatt formaldehyd minskar vi även energikonsumtionen under tillverkning och förbättrar den färdiga produktens energibalans. Belönad med Eurofins Indoor Air Comfort Gold garanterar våra isoleringsmaterial utmärkt kvalitet på inomhusluft och de är idealiskt lämpade för hållbar användning.

Mer energi till lägre kostnad
Energieffektivitet

Energikrävande processer skapar snabbt en negativ ekonomisk effekt på grund av otillräcklig isolering. Enligt Research Institute for Energy Economics (FfE) och de årliga energikostnaderna kan därför sänkas väsentligt.

Sound protection
ecose
ECOSE® Technology

Som första tillverkaren av teknisk isolering av mineralull kan vi erbjuda ett komplett produktsortiment med naturligt bindemedel, vår ECOSE® Technology.

En titt bakom kulisserna

Produktion av isoleringsmaterial

Tillverkningen av våra mineralullsprodukter av glasull respektive stenull är ganska lika: från smältning av råvaran till isoleringsmaterialets fiberstruktur.

Läs mer