Fire protection
BRANDSKYDD

Mineral Wool for greater safety

Passivt brandskydd kan rädda liv

Optimalt utrustat med Fire-teK®

En brand kan snabbt bli livshotande.

Föreskrifterna för passivt brandskydd i byggnader är avsedda att så mycket som möjligt förhindra att eld, rök och gaser ska sprida sig.

Våra mineralullsprodukter Fire-teK® är icke-brännbara av naturen och är värmebeständiga upp till temperaturer på 1000° C. De passar därför perfekt att användas som förebyggande brandskydd.

 

Fire-teK® på cirkulära ventilationskanaler

Nätmattor

Fire-teK® på rektangulära ventilationskanaler

Brandskyddskivor

Fire-teK® för brandgenomträngning

Brandskyddskivor, rörskålar och brandsladd

Evakuering vid brand

Evakuering av byggnadens boende måste göras innan branden tar över, med en god säkerhetsmarginal så att de boende har möjlighet att klara sig.

fireandprotection
Fire protection
Reaktion på eld jämfört med brandresistens

När det gäller förmågan hos ett isoleringsmaterial att stå emot eld är två faktorer viktiga, nämligen materialets reaktion på brandutveckling samt dess brandresistens. Av säkerhetsskäl är det viktigt att förstå skillnaden mellan dem.

Indelning

Större byggnader är ofta uppdelade i så kallade brandceller som är åtskilja med brandresistenta väggar och tak. Om en eld skulle bryta ut erbjuder dessa element komplett eld och rökmotstånd beroende på den föreskrivna brandresistensen.

se
Fire protection
Passivt brandskydd i HVAC

Om en brand skulle uppstå är det viktigt att röken kan komma ut och att spridningen av eld och rök genom ventilationssystemet begränsas.

Fördelar med mineralull

Energieffektivitet
Hållbarhet
Sound insulation