Fire protection
Brandskydd

Mineralull för högre säkerhet

Passivt brandskydd kan rädda livoptimerat med Fire-teK®

En brand kan snabbt bli livshotande.

Föreskrifterna för passivt brandskydd i byggnader avser att så effektivt som möjligt begränsa spridningen av eld, rök och gaser.

Våra mineralullsprodukter med Fire-teK® är obrännbara och värmeresistenta upp till en temperaturer på 1000 °C och är därför idealiska för användning som förebyggande brandskydd.

 

Fire-teK på runda ventilationskanaler

Fire-teK Nätmatta

Fire-teK på rektangulära ventilationskanaler

Fire-teK Skivor

Fire-teK CR STD

Fire Cord

Fire-teK isoleringspaneler

Soft partition boards

Specialistkunskap

Brandtekniska egenskaper

Indelningar av brandtekniska egenskaper

Bedömningskriterierna för brandtekniska egenskaper hos byggnadsmaterial i Europa är ett indelningssystem som beslutades av Europeiska standardiseringskommittén (CEN) 2001 med en serie standarder, DIN EN 13501, indelning av brandtekniska egenskaper för byggprodukter och byggnadselement. Detta specificerar enhetliga brandskyddskrav inom hela Europa. Enligt DIN EN 13501-1 delas byggnadsprodukter in i sju europeiska klasser A1, A2, B, C, D, E och F.

Dessutom betraktas sidoeffekterna av brand såsom rökutveckling (s = rök, klasser s1, s2 och s3) och brinnande droppar/partiklar (d = droppar, klasser d0, d1 och d2) på byggnadsmaterial.

Visa tabell

Fire graphs
Brandgrafer

Effekten som eld har på byggnadsverk simuleras på grundval av temperaturtidsgrafer. På grundval av dessa temperaturgrafer utvecklas kraven för tunnelkonstruktionen, såsom tjockleken på brandskyddets beklädnad och utformningen på flykt- och räddningsresurser. Målet med dessa specifikationer är att skydda tunnelkonstruktionen mot mycket höga temperaturer i händelse av brand.

Fördelar med mineralull

Ljudskydd
Hållbarhet
Energieffektivitet