Frågor och svar om ECOSE® Technology

ecose
Frågor och svar om ECOSE® Technology

OM ECOSE®-TEKNIKEN

Uppfann Knauf den här tekniken?

Ja, tekniken utvecklades av Knauf för glas- och stenullsprodukter i syfte att förbättra miljökompatibiliteten utan att kompromissa med termiska, akustiska eller brandskyddande egenskaper.

Vad står namnet ECOSE® för?

Namnet förkroppsligar de ekologiska och hållbara komponenterna i bindemedelstekniken. Förkortningen (ECOlogical, Sustainable, Environmental) understryker den ekologiska, hållbara och miljövänliga betydelsen av detta vetenskapliga genombrott.

Finns det någon medicinsk kategorisering avseende säkerheten för denna produkt?

Alla våra produkter genomgår omfattande hälso- och säkerhetstester. Ett material- och säkerhetsdatablad har tagits fram för mineralull med ECOSE® Technology och naturligtvis är alla grundläggande kvalitetscertifikat som EUCEB och RAL fortfarande giltiga.

Varför är Mineralull med ECOSE® bindemedelsteknik så hållbar?

Ett bindemedel med ECOSE® Technology innebär:

 • Det framställs huvudsakligen av snabbt förnybara, organiskt baserade material och inte av petroleumbaserade kemikalier
 • Ingen tillsats av formaldehyder, fenoler, akryl eller konstgjorda färgämnen

Mineralfibrerna är tillverkade av silikater, naturstenar och andra rikliga resurser. Dessutom innehåller Knauf Insulation-produkter återvunna material för att minska användningen av primära råvaror.

Vad betyder "huvudsakligen erhållet från snabbt förnybara organiskt baserade material"?

Detta är komponenter som huvudsakligen härrör från naturliga källor och som används för ECOSE® Technology för att ersätta de icke-förnybara, petroleumbaserade kemikalier som används i konventionella bindemedel för isoleringsmaterial.

FÖRDELAR FÖR PLANERARE OCH ANVÄNDARE

Vilka fördelar erbjuder ECOSE® Technology för användare?

Effekter på inomhusluftens kvalitet

 • Vinnare av Eurofins Indoor Air Comfort Gold Award
 • Minskning av utsläpp under installationen

Användarvänlig

 • Lätt att skära
 • Låg lukt
 • Exakt passform
 • Lätt att hantera
Uppfyllande av tekniska krav

Produktegenskaperna uppfyller eller överträffar kraven enligt CE, AGI 132, ENEV och MED.

Professionellt sortiment av produkter

Våra produkter erbjuder hög termisk, mekanisk och brandskyddande prestanda.

Vilka fördelar erbjuder ECOSE® Technology för planerare?
Effekter på inomhusluftens kvalitet
 • Vinnare av Eurofins Indoor Air Comfort Gold Award
 • Påvisbar överensstämmelse med alla relevanta lagstadgade och frivilliga europeiska kvalitetsstandarder för produktutsläpp
Hållbara produktlösningar
 • Överensstämmelse med relevanta program för ekologisk utvärdering av byggnaders prestanda (t.ex. BREEAM, LEED, HQE, DGNB)
 • Uppfyllande av miljöstandarder enligt ISO 14000-certifiering
Tillförlitlighet
 • Höga termiska, mekaniska och brandskyddande egenskaper
 • CE-märkning säkerställer uppfyllande i enlighet med EU-lagstiftningen (CPR 305-2011)
Säkerhet
 • Icke brännbart / A1
 • Fibrernas smältpunkt > 1 000 °C
 • Höga produktions- och produktstandarder enligt ISO 9000-certifiering

PRODUKTEGENSKAPER

Vad står "INDOOR AIR COMFORT GOLD" från Eurofins för?

Eurofins certifiering Indoor Air Comfort Gold kombinerar lagstadgade och frivilliga produktkrav i en enda kvalitetsstämpel, så att leverantörer och kunder får en heltäckande översikt över produktens prestanda när det gäller inomhusluftkvalitet.

Eurofins Scientific är den internationella ledaren för analys av läkemedel, livsmedel och miljöprodukter. Företaget är också världsledande inom jordbruksvetenskap, genomik, farmakologiska upptäckter och centrala laboratorietjänster.

Har ECOSE® Technology någon inverkan på produkternas fysiska prestanda och deras certifieringar?

Alla ändringar som vi gör i våra produkter görs i syfte att bibehålla eller förbättra produkternas prestanda. Vi ser till att alla relevanta certifieringar upprätthålls och att lämplig information uppdateras i dokumentationen. Med konstant goda termiska, akustiska och brandskyddande egenskaper tillkommer också den ytterligare aspekten av hållbarhet.

Varför ser produkter med ECOSE® Technology annorlunda ut?

Färgförändringen beror på den naturliga reaktionen hos bindemedlet under härdningen. Inga färgämnen eller pigment tillsätts i produkterna.

Bleknar färgen på mineralull med ECOSE® Technology med tiden?

Alla mineralullsprodukter som utsätts för direkt solljus ändrar färg med tiden. Intensiteten i färgförändringen beror på den ursprungliga färgen. Den relativt intensiva bruna färgen hos mineralull med ECOSE® Technology ändras till en ljusare brun.

Har blekningen av färgen någon effekt på produktens prestanda?

Knauf Insulation har utfört ett flertal tester som visar att blekning av färgen inte påverkar prestandan hos produkter som tillverkas med ECOSE® Technology. Övergången till ECOSE® Technology har ingen negativ effekt på produkternas mekaniska, termiska eller ljudisolerande egenskaper eller på några andra prestandaparametrar.

FÖRSÄLJNINGSINFORMATION

Har övergången till ECOSE® Technology någon effekt på det tidigare beställningsförfarandet?

Nej, materialnumren förblir desamma. Beställningsförfarandet behöver inte ändras.

Efter lanseringen av det nya produktsortimentet med ECOSE® Technology, kan jag fortfarande få de konventionella produkterna?

NEfter lanseringen av produktgrupper med ECOSE® Technology kommer vi att fortsätta sälja våra lager av konventionella produkter under en övergångsfas. När det inte längre finns några lager av dessa produkter kommer vi endast att leverera produktgrupper med ECOSE® Technology. Du bör därför ta hänsyn till att du kan fortsätta att få mineralullsprodukter på grundval av den välkända bindemedelstekniken, som kan kombineras i din beställning med produkter som använder ECOSE® Technology under en viss övergångsperiod.  

Vilka fördelar har användningen av ECOSE® bindemedelsteknik i HVAC-tillämpningar?

Genom att använda ECOSE® bindemedelsteknik understryker vi våra ansträngningar för hållbarhet. Detta inkluderar hälsa, säkerhet och miljö.

Från våra 6 års erfarenhet av ECOSE® Technology på Knauf Insulation för produkter för byggindustrin (t.ex. takisolering) vet vi att installatörer uppskattar den trevliga hanteringen av materialet.

Vilka fördelar innebär övergången till ECOSE® Technology?

När det gäller den allmänna trenden och den ökande efterfrågan på hållbara komponenter för användning i offentliga byggnader (t.ex. BREEAM) kan vi nu erbjuda produkter som tillgodoser dessa hållbarhetskrav.