Frågor och svar om ECOSE® Technology

ecose
Frågor och svar om ECOSE® Technology

Om ECOSE® Technology

Är denna teknik framtagen av Knauf?

Ja. Tekniken för glas- och stenullsprodukter är framtagen av Knauf med målet att öka miljövänligheten utan att påverka brandtålighet eller de termiska och akustiska egenskaperna.

Vad står namnet ECOSE® för?

Namnet representerar tekniken bakom bindemedlets ekologiska och hållbara komponenter. Förkortningen (ekologiskt, hållbart, miljövänligt) lyfter fram betydelsen av det vetenskapliga genombrottet inom ekologi, hållbarhet och miljövänlighet.

Finns det en hälsoklassificering gällande produktens säkerhet?

Vi genomför omfattande hälso- och säkerhetstester på alla våra produkter. Material och säkerhetsdatablad har tagits fram för mineralull med ECOSE® Technology och givetvis hålls alla grundläggande kvalitetscertifikat såsom EUCEB och RAL giltiga.

Varför är mineralull med bindemedel genom tekniken ECOSE® så hållbar?

Ett bindemedel med ECOSE® Technology innebär:

 • Det framställs huvudsakligen av ekologiska och snabbt förnybara material istället för petroleumbaserade kemikalier
 • Inga tillsatser av formaldehyd, fenol, akryl eller konstgjorda färgämnen

Mineralfibrerna utgörs av silikat, naturlig sten och andra rikliga resurstillgångar. Isoleringsprodukter från Knauf innehåller dessutom återvunnet material för att minska användningen av primära råvaror.

Vad innebär "huvudsakligen framställt av ekologiska och snabbt förnybara material"?

Detta är komponenter som huvudsakligen kommer från naturtillgångar och används med ECOSE® Technology för att ersätta icke förnybara petroleumbaserade kemikalier i traditionella bindemedel vid tillverkning av isoleringsmaterial.

Fördelar för planeringsansvariga och användare

Vilka fördelar kan användare få genom ECOSE® Technology?

Förbättrad kvalitet på inomhusluften

 • Belönad med "Eurofins Indoor Air Comfort Gold"
 • Minskade utsläpp under installation

Användarvänligt

 • Lätt att skära
 • Svag lukt
 • Exakt passform
 • Lätt att hantera
Uppfyller tekniska krav

Produktens egenskaper uppfyller eller överträffar kraven i CE, AGI 132, ENEV och MED.

Branschanpassat produktsortiment

Våra produkter erbjuder hög termisk och mekanisk prestanda och är brandtåliga.

Vilka fördelar kan planeringsansvariga få genom ECOSE® Technology?
Förbättrad kvalitet på inomhusluften
 • Belönad med "Eurofins Indoor Air Comfort Gold"
 • Påvisad efterlevnad av alla relevanta bindande och icke bindande Europastandarder för produktutsläpp
Hållbara produktlösningar
 • Efterlever relevanta miljöcertifieringssystem för byggnadsprestanda (t.ex. BREEAM, LEED, HQE, DGNB)
 • Uppfyller miljökraven i enlighet med ISO 14000-certifieringen
Funktionssäkerhet
 • Hög termisk och mekanisk prestanda och är brandtåligt
 • CE-märkning garanterar att EU-lagen (CPR 305-2011) efterlevs
Säkerhet
 • Flamskyddad/A1
 • Fibrernas smältpunkt > 1000 °C
 • Hög tillverknings- och produktstandard med ISO 9000-certifiering

Produktegenskaper

Vad innebär Eurofins "INDOOR AIR COMFORT GOLD"?

Eurofins certifiering "Indoor Air Comfort Gold" slår ihop lagstadgade och icke bindande produktkrav till en gemensam kvalitetsmärkning och ger därmed leverantörer och kunder en heltäckande översikt över produktens prestanda vad gäller inomhusluftens kvalitet.

Eurofins Scientific är internationellt ledande inom analys av läkemedel, livsmedel och miljöprodukter. Företaget är också globalt marknadsledande inom jordbrukslära, genomik, farmakologiska upptäcker och centrala laboratorietjänster.

Påverkar ECOSE® Technology de fysiska produktegenskaperna och dess certifieringar?

Alla produktändringar görs i syfte att upprätthålla eller förbättra produktens prestanda. Vi är noga med att alla relevanta certifieringar upprätthålls och att all dokumentation hålls uppdaterad. Förutom brandtålighet och bestående utmärkt termisk och akustisk prestanda måste även hållbarhet beaktas.

Varför ser produkter med ECOSE® Technology annorlunda ut?

Färgförändringen är en naturlig effekt från bindemedlet under härdning. Produkterna innehåller inga färgmedel eller pigment.

Bleknar färgen på mineralull med ECOSE® Technology med tiden?

Alla mineralullsprodukter som utsätts för direkt solljus ändrar färg med tiden. Färgförändringens intensitet beror på den ursprungliga färgnyansen. Den relativt intensiva bruna färgen på mineralull med ECOSE® Technology bleknar till ljusare brun.

Påverkar blekningen produktens prestanda?

Nej. Knauf Insulation har utfört flera tester som visar på att blekningen inte påverkar prestandan hos produkter som tillverkas med ECOSE® Technology. Ändringar i ECOSE® Technology har inga negativa effekter på produkternas mekaniska, termiska eller ljudisolerande prestanda eller andra egenskaper.

Försäljningsinformation

Påverkar ändringar i ECOSE® Technology gällande beställningsförfaranden?

Nej. Materialnummer ändras inte. Ingen ändring av beställningsförfarandet krävs.

Har jag fortfarande tillgång till traditionella produkter vid lanseringen av det nya produktsortimentet med ECOSE® Technology?

När produktgrupperna med ECOSE® Technology lanseras fortsätter vi vår försäljning av traditionella produkter under en övergångsfas. När dessa produkter är slut på lagret kommer vi endast att leverera produktgrupper med ECOSE® Technology. Under en övergångsperiod kan du därför fortsätta att få produkter med mineralull baserade på bindemedel med känd teknik, vilka kan kombineras i din beställning med produkter som använder ECOSE® Technology.

Vilka fördelar ger användningen av bindemedel med ECOSE® Technology vid tillämpning inom värme, ventilation och luftkonditionering?

Vid användning av bindemedel med ECOSE® Technology stärker vi vårt arbete för hållbarhet. Detta innefattar hälsa, säkerhet och miljö.

Tack vare sex års erfarenhet av ECOSE® Technology på Knauf Insulation med produkter för byggbranschen (t.ex. takisolering) vet vi att installatörerna uppskattar materialets lättanvändbarhet.

Vilka fördelar kommer med övergången till ECOSE® Technology?

Med hänsyn till aktuella trender och ökad efterfrågan för hållbara komponenter i allmänna byggnader (t.ex. BREEAM) kan vi nu erbjuda produkter som tillgodoser dessa hållbarhetskrav.