Energy efficacy
Energieffektivitet

Ökade energikostnader är ett växande problem.

Mer energi till lägre kostnad

Energikrävande processer skapar snabbt en negativ ekonomisk effekt på grund av otillräcklig isolering.

Enligt Research Institute for Energy Economics (FfE) och de årliga energikostnaderna kan därför sänkas väsentligt.

Våra mineralullsprodukter ger den optimala lösningen för varje tillämpning och lämpar sig därför utmärkt för energi- och kostnadsmedvetna projekt.

Specialistkunskap

energy

Ekonomisk isoleringstjocklek

Beslutskriteriet för val av teknisk isolering i industrimiljöer baseras huvudsakligen på ekonomisk isoleringstjocklek.

De initiala investeringskostnaderna för montering av isoleringsmaterial i kombination med minskade årliga värmeförlustkostnader, vilket kan uppnås under hela anläggningens livstid, utgör huvudkomponenterna. Den ekonomiska isoleringstjockleken framgår genom summan av de lägsta investeringsbeloppen och värmeförlustkostnaderna.

Diagrammet visar tydligt att isoleringens effekt bidrar direkt till minskade energikostnader. Det är således ett effektivt sätt att öka energieffektiviteten vid industrianvändning.

energy

Energieffektivitetsklasser

För att gradera energieffektiviteten hos tekniska installationer inom branschen samt hos byggteknisk utrustning har VDI 4610 tagit fram energieffektivitetsklasser som motsvarar isoleringens effektivitet mot kyla och värme. Man tar inte bara hänsyn till värmeförlusterna som sker i isolerade objekt genom utsläpp av växthusgaser, utan även energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser under tillverkningen av isoleringsmaterialet. Vid klassificering till de olika energieffektivitetsklasserna fastställs alla utsläpp av växthusgaser som kan kopplas till isoleringen och en livscykelanalys upprättas.

Fördelen med klassificeringssystemet är att det inte styrs av energipriset. Både befintliga och nya anläggningar kan jämföras genom systemet. Vid planering av nya anläggningar kan ytan som krävs för isoleringssystemet beräknas direkt, baserat på den fordrade energieffektivitetsklassen, och planeras.

TIPCHECK BESIKTNINGAR

Thermal Insulation Performance Check (TIPCHECK) är en frivillig energirevision i industrianläggningar, som hjälper till att avslöja isoleringspotentialer på applikationer på plats.

tipcheck

Kostnadsbesparing

Ecofys studie

Ecofys studie, initierad av EIIF, bekräftar att teknisk isolering erbjuder stora energikostnadsbesparingar:

  • Med ekonomisk isolering kan industrin spara 480 PJ energi och 37 Mt koldioxid årligen. Industrins bränsleförbrukning och utsläpp kan minskas med minst 4 %.
  • Kolkraftverk kan dessutom spara mer än 140 PJ energi och 12 Mt koldioxid per år genom användning av ekonomiska isoleringar.

Dessa kostnadsbesparingar kan uppnås i alla regioner, industrisektorer, anläggningstyper och vid temperaturutbytesprocesser.

 

New Exper-teK Calculation Tool
Beräkning av värmeförlust och energikostnad – enkelt och intuitivt i fem steg!

Pålitliga resultat för teknisk isolering tack vare VDI-certifierade beräkningsmetoder.

Fördelar med mineralull

Hållbarhet
Ljudisolering
Brandskydd