Ecose
Hållbarhet

Framtidsinriktade åtgärder med naturliga resurser

Det är vårt ansvar att skydda och bevara naturen och miljön.

Därför kan vi erbjuda rätt produkt för varje applikation, med rätt kombination av prestanda, brandskydd och bullerreducering. Hela vårt produktutbud följer gällande certifieringskrav vad avser applikationer och lands-specifika regelverk. Testning och certifiering i enlighet med standarderna för isoleringsindustrin är ett kontinuerligt pågående arbete.

Naturliga komponenter i våra isoleringsmaterial gör det möjligt för våra kunder runt om i världen att bygga fastigheter med miljövänliga produkter, vilket i sin tur sparar den energi som är nödvändig för produktionen av isoleringsmaterialet, bara inom några få veckor.

ECOSE® Technology

Vårt formaldehydfria bindemedel garanterar en bättre energibalans och utmärkt kvalitet på inomhusluft.

Ecose technology
Eurofins Knauf Insulation
Eurofins

Isoleringsmaterial belönat med Indoor Air Comfort Gold

Eurofins Indoor Air Comfort Gold bedömer byggmaterial enligt europeiska gränsvärden, lagstadgade regelverk och icke rättsligt bindande kvalitetsmärkningar.

Endast de som kan upprätthålla höga standarder och garantera minimala utsläpp inomhus blir certifierade. Våra produkter med ECOSE Technology® uppfyller dessa krav kompromisslöst och är därför certifierade.

Miljövarudeklaration

Utvärdering av ekologiskt byggande enligt ISO-standarder

Vi gör vårt yttersta för att förse marknaden med den information som krävs för en korrekt utvärdering av våra produkters och lösningars miljöeffekter.

När vi utvärderar hållbarheten hos våra produkter granskar vi varje fas i produktens livscykel med hjälp av en livscykelanalys (LCA) från början till slut. Informationen bearbetas och publiceras som en miljövarudeklaration (EPD).

EPD
Commitment
Åtaganden

Industriell isolering för bättre hållbarhet

European Industrial Insulation Foundation (EiiF) är en icke vinstdrivande europeisk stiftelse grundad i Schweiz. Den har upprättats i syfte att stödja och etablera användningen av industriell isolering som en allmänt vedertagen och accepterad metod för att uppnå hållbarhet.

Sedan starten har EiiF blivit en etablerad resurs för industrier som måste uppfylla kraven på minskade CO2-utsläpp och minskad energiförbrukning. Europas ledande tillverkare av isoleringsmaterial och specialiserade företag är medlemmar i stiftelsen. Som premiummedlem är vi särskilt måna om att göra isolering mer välkänd på vägen mot bättre hållbarhet och kostnadseffektivitet.

Knauf Insulation announces new sustainability strategy For A Better World

Over the past decade we have achieved great things and we are proud of how we have changed our company, helped our colleagues, communities and customers and reduced our impact on the environment. But sustainability is a process of continuous improvement.

We need to build on our successes. We must do more for our people and our environment. That’s why we’ve created our new sustainability strategy.

We call the new strategy ‘For A Better World’ because it builds on the success of our mission statement: “Our vision is to lead the change in smarter insulation solutions for a better world.”

Knauf Insulation announces new sustainability strategy For A Better World
HÅLLBARHETSRAPPORT 2021

 

 

 

Fördelar med mineralull

Ljudskydd
Energieffektivitet
Brandskydd