MILJÖVARUDEKLARATIONER (EPD)

ecose
MILJÖVARUDEKLARATIONER (EPD)

PÅ KNAUF INSULATION HAR VI ÅTAGIT OSS ATT MÄTA OCH MINSKA MILJÖPÅVERKAN FRÅN VÅRA PRODUKTER, SAMT ATT RAPPORTERA DENNA PÅVERKAN PÅ ETT TRANSPARENT SÄTT.

Våra EPD:er (Environmental Product Declaration) ger kunderna objektiv och oberoende information om deras produkter.

När vi bedömer vår hållbarhet undersöker vi varje steg i en produkts livscykel på djupet, från vaggan till graven, genom LCA (Life Cycle Assessment). Denna information bearbetas sedan och publiceras som en EPD.

Vi är pionjärer inom produkthållbarhet och är branschledande när det gäller att tillhandahålla så exakt information i våra EPD:er. Vi har dramatiskt minskat den tid som krävs för att skapa en EPD genom ett innovativt datainsamlingssystem och förhandsverifiering av tredje part. Att skapa en EPD innebär en mycket intensiv och omfattande datainsamling, hundratals beräkningar och rigorös verifiering - vilket brukade ta upp till 6 månader.

Trots detta tog vi ett steg längre och skickade in 11 av våra produkter för livscykelanalysen och belönades med EPD-etiketten för var och en av dem:

-  Fire-teK BD 907 ALB
-  Fire-teK BD 912 ALU
-  Fire-teK WM 908 GGB
-  Fire-teK WM 910 GGB
-  Thermo-teK PS Pro ALU
-  Thermo-teK PS Eco
-  Thermo-teK LM Pro ALU
-  Thermo-teK LM Eco ALU
-  Thermo-teK LM Air ALU
-  Thermo-teK BD 060
-  Thermo-teK BD 080

Green Building Art School Massana Spain Knauf Insulation

LADDA NER EPD-MÄRKTA PRODUKTER

Ladda ner

Circular Economy

Cirkulär ekonomi

Vi uppdaterar kontinuerligt vår lista över EPD:er, som är en sammanställning av EPD:er som publicerats av de olika programoperatörer som listas nedan. Vi anser att varje EPD ska ge rätt information för varje produkt som listas på EPD.

Våra EPD:er publiceras i allmänhet med en enhet på 1 m2, med deras värmemotståndsvärde och deras specifika tjocklek. Även om detta gör våra EPD:er mer exakta, kan de också justeras till nödvändiga tjockleksvärden.

Om du inte hittar den EPD du letar efter, vänligen kontakta [email protected]

 

EPD DATABASER

ECO platform

EKO-PLATTFORM (INTERNATIONELL)

Syftet med ECO Platform är att utveckla verifierad miljöinformation för byggprodukter, i synnerhet typ III-deklarationer som kallas miljövarudeklarationer. Mervärdet av EPD inom ramen för ECO Platform är möjligheten att använda dessa deklarationer på alla europeiska men även internationella marknader. ECO Platform EPD:er stöds av de viktigaste programoperatörerna i Europa och deras kvalitet och internationella acceptans garanteras.