Why us?
Tekniska lösningar

Din specialist inom teknisk isolering.

I rollen som Knauf-koncernens specialister inom teknisk isolering producerar vi energimässigt- och strukturellt optimerade isoleringsmaterial och system.

Vilka vi är
Mer än 40 års erfarenhet

Vi är ett av de snabbast växande och mest respekterade globala företagen inom isolering. Vi strävar efter att hjälpa våra kunder att möta den ökande efterfrågan på energieffektivitet och hållbarhet i bostäder, i kommersiella byggnader och inom industrin.

Knauf Insulation is part of the Knauf group
Sunrise
Vi leder utvecklingen i smartare lösningar för en bättre värld

Vår strävan är att vara en världsledande tillförlitlig leverantör av smarta isoleringslösningar och service, som skapar en bättre värld.

Regelefterlevnad

Att lagar, förordningar och annan lagstiftning, men också etiska och sociala standarder, ska följas är en av Knauf-gruppens fundamentala värderingar.

supply chain
Values
Våra värderingar

Mänsklighet, partnerskap, engagemang och entreprenörsanda varje dag.

Med dessa värdegrunder som motiverar oss dagligen skapar vi framgång