mission
Vår Mission

Vår mission är att utmana konventionellt tänkande och att skapa innovativa isoleringslösningar som lägger grunden för hur vi lever och bygger i framtiden, med omsorg om människorna som skapar dem, om människorna som använder dem och om världen vi alla är beroende av.

CCC boxes with texts
Sunrise
Vår vision

Vi leder utvecklingen mot smartare isoleringslösningar för en bättre värld. Vi strävar efter att vara världens mest betrodda isoleringspartner med effektiva och smarta isoleringslösningar för en bättre värld.

Vi är ett företag, ett varumärke och en familj som bryr sig om våra kunder och sätter deras behov i första rummet.
Knauf Insulation