overview
Våra värderingar

Vi är unika

"I am Knauf" says everything about what we wish to achieve together as a company, regardless of whether large or small objectives.

Knauf utgörs av fler än 26 000 personligheter.

Knauf is the binding that makes us a team. Together, we are pleased when we have completed our tasks and been successful. Together, we are creating a new future. The special thing is that Knauf is concerned with people.

We are at the centre of this and define the culture which is based on four core values: Menschlichkeit, partnership, commitment and entrepreneurial spirit Every day. Throughout the world.

Company history
Menschlichkeit

För oss innebär mänsklighet:

Socialt ansvarstagande

Knauf - en stor familj

Värdesätter olikheter och inkluderar medarbetare i företagsgemenskapen utan undantag

Rättvist och respektfullt samarbete

Partnership
Samarbete

För oss innebär samarbete:

Ta egna beslut och ansvara för dem - på alla nivåer

Vara öppen för nya idéer

Vara ärlig, lojal och lita på varandra

Vara ett team

Commitment
Engagemang

För oss innebär engagemang:

Målsättning att alltid prestera på topp

Främja anställdas utveckling

Uppnå mål genom engagemang

Hängivenhet och ansvarstagande som garanti för framgång

Why us?
Entreprenörskap

För oss innebär entreprenörskap

Tänka utanför ramarna och agera utifrån det

Känna igen och utnyttja möjligheter

Agera pragmatiskt och ta kalkylerade risker

Vara initiativrik