Power teK
Power teK®

Våra Power-teK®-produkter för teknisk isolering av industrianläggningar som anges nedan är idealiska för detta.

power tek
Behållare och tankar

Tanksystem av olika storlekar används i många industriella processer. Tekniskt sett är god isolering särskilt viktig för att säkerställa konstanta temperaturer på de lagrade materialen, liksom för det nödvändiga kontaktskyddet.

Rörledningar

Rörledningar möjliggör flöde av energi och media mellan de olika industrikomponenterna. Här är tekniskt bra isolering särskilt viktig för att minska värmeförluster, bullerförorening och risk för korrosion, samt säkerställa en konstant process temperatur och nödvändigt kontaktskydd och brandskydd.

Pipe
chimney
Eldstäder och brunnar

I många industrianläggningar säkerställer skorstenar och axlar korrekt avlägsnande av rök och spillgaser. Här är tekniskt bra isolering särskilt viktig för att minska värmeförluster, buller och risk för korrosion, förlänga livslängden och säkerställa det nödvändiga kontaktskyddet.

Kedjor, avfall och värmelagring

Industriella pannor måste klara särskilt höga temperaturer och tryck, med vibrationer och fluktuella temperaturer. De har störst effekt på hela kraftverkets effektivitet. Isolering av två till tre skikt är därför särskilt viktigt. Detta minskar värmeförluster och därigenom energiförbrukningen i anläggningen, genererar mindre spillvärme och ger det nödvändiga kontaktskyddet.

power tek
Sound protection
Ljudisolering

Höga ljud genereras av drift av industriella pumpar, maskiner och installationer. Bra ljudisolering är särskilt viktigt för att säkerställa absorption av ljudvågor för att skydda hälsa och miljö.

Arbetshästar inom industrin

En industrianläggning är i drift i genomsnitt 8760 timmar per år med en underhållsfri funktionstid på 10 till 20 år. Kraven på de material som används motsvarar kraven från planerare och fastighetsägare. Våra högpresterande isoleringsmaterial för teknisk isolering i industrianläggningar uppfyller dessa krav kompromisslöst.

   Tillämpningar

   • Kraftverk
   • Processindustrier
   • Kemiska och petrokemiska industrier
   • Anläggningskonstruktion

   Certifikat

   • CE
   • Keymark
   • EUCEB
   • RAL
   • ASTM certified

   Krav

   • Minskning av värmeförluster, energikostnader och CO2-utsläpp
   • Brandskydd, kontaktskydd och ljudisolering

   Egenskaper

   • Maximal användningstemperatur: upp till 700 °C
   • Fibrernas smältpunkt > 1000 °C
   • Kostnadsbesparing på upp till 95 % jämfört med oisolerade anläggningar
   • Underhållsfritt, lång livstid och hög effektivitet

   TIPCHECK BESIKTNINGAR

   Thermal Insulation Performance Check (TIPCHECK) är en frivillig energirevision i industrianläggningar, som hjälper till att avslöja isoleringspotentialer på applikationer på plats.

   Läs meer

   Våra övriga lösningar

   Thermo-teK®
   Fire-teK®
   Sea-teK®