Passivt brandskydd i HVAC

Evacuation in case of a fire
Passivt brandskydd i HVAC

Passivt brandskydd i HVAC

Om en brand skulle uppstå är det viktigt att röken kan komma ut och att spridningen av eld och rök genom ventilationssystemet begränsas.

Olika scenarier för eldspridning

Mot bakgrund av EN 1366 och för att säkerställa prestationen enligt olika brandresistenskriterier – bärförmåga (R), integritet (E) and isolering (I) – måste det säkerställas att elden inte sprider sig till andra rum och att temperaturen endast ökar inuti rummet. En brandsäker installation måste klara av båda scenarierna, dvs. där branden är antingen på insidan eller utsida av kanalen. Ett annat scenario som man måste förbereda sig på är där kanalen är installerad antingen horisontellt, där den kan ta sig in olika brandceller, eller vertikalt.


Eftersom kanaler passerar genom ett flertal celler måste passiva brandskyddssystem för kanaler se till att mindre brand och rök sprids mellan dem. Hur systemen på marknaden är certifierade ser man i systembeskrivningen.