Product /System sustainability

GLASS RAW MATERIAL
Product sustainability

PÅ KNAUF INSULATION BRINNER VI FÖR ATT HJÄLPA VÅRA KUNDER ATT UPPNÅ EN GRÖNARE FRAMTID.

Vi gör detta genom att arbeta transparent, låta vår miljöprestanda verifieras av oberoende tredje parter och tillhandahålla alla nödvändiga register för beräkningar av hållbar byggnadspåverkan.

Product sustainability

MILJÖVARUDEKLARATIONER

Vi är fast beslutna att förse marknaden med den information den behöver för att kunna göra en korrekt bedömning av miljöpåverkan från våra produkter/lösningar.

Green Building Art School Massana Spain Knauf Insulation

KLASSIFICERINGSSYSTEM FÖR GRÖNA BYGGNADER

Den gröna byggbranschen utvecklas snabbt med en växande trend för verktyg för klassificering av gröna byggnader

fsfse

MILJÖMÄRKEN & CERTIFIKAT

Vi har åtagit oss att tillhandahålla en mängd internationella och nationella certifikat och "miljömärkningar" för att visa den verkliga miljöpåverkan från tillverkning eller användning av våra produkter.

ECOSE® TEkniken


Vårt formaldehydfria bindemedel säkerställer en förbättrad energibalans och utmärkt inomhusluftkvalitet.

Upptäck mer

ecose
Commitment

ÅTAGANDEN


Industriell isolering för ökad hållbarhet
European Industrial Insulation Foundation (EiiF) är en ideell europeisk stiftelse som grundades i Schweiz. Den bildades för att främja och etablera användningen av industriell isolering som en allmänt förstådd och accepterad metod för att uppnå hållbarhet.

Sedan starten har EiiF blivit en etablerad resurs för industrier som är tvungna att minska CO2-utsläppen och spara energi. Europas ledande tillverkare av isoleringsmaterial och specialistföretag är medlemmar i stiftelsen. Som premiummedlem är vi särskilt intresserade av att göra isolering mer bekant som en väg till ökad hållbarhet och kostnadseffektivitet.Sedan starten har EiiF blivit en etablerad resurs för industrier som är tvungna att minska CO2-utsläppen och spara energi. Europas ledande tillverkare av isoleringsmaterial och specialistföretag är medlemmar i stiftelsen. Som premiummedlem är vi särskilt intresserade av att göra isolering mer bekant som en väg till ökad hållbarhet och kostnadseffektivitet.

Upptäck mer

 

Årsöversikt 2022

Vår årsöversikt hyllar kraften hos våra medarbetare och vår inspirerade kultur av challenge.create.care. Den är också ett skyltfönster för vår hållbarhetsstrategi "For A Better World" - en offentlig förklaring av våra långsiktiga åtaganden - samt våra hållbarhetsprestationer under det senaste decenniet.  

Årsredovisning 2022

vdf