Produktbilder

Power-teK högtemperaturskivor

Power-teK lamellmattor

Power-teK lösull

Power-teK BD 775 Power-teK lamellmattor Lösull

Power-teK filtmattor

Fire-teK® brandskyddsskivor

Fire-teK® nätmattor

Filtmatta Thermo-teK skiva, ALU Fire-teK® nätmattor, folielaminerad,
900 mm

Power-teK rörsektioner

   

Power-teK rörsektion PS 680
- låda

Power-teK rörsektion PS 680
- enskild förpackning

Power-teK rörsektion P-b
680

Power-teK nätmattor

     
Power-teK nätmatta, 500 mm Power-teK nätmatta, folielaminerad, 500 mm Power-teK nätmatta, 1000 mm Power-teK nätmatta, folielaminerad, 1000 mm

Thermo-teK isoleringsskivor

     
Thermo-teK isoleringsskiva, VBS Thermo-teK isoleringsskiva, VWS Thermo-teK isoleringsskiva, VES Thermo-teK isoleringsskiva, WBS

Thermo-teK isoleringsskiva, ALU

Power-teK rörsektioner

     
Thermo-teK rörsektion PS Eco ALU, låda Thermo-teK rörsektion PS Eco ALU, enskild förpackning Thermo-teK rörsektion PS Eco, låda Thermo-teK rörsektion PS Eco, enskild förpackning

Thermo-teK rörsektion PS Pro
ALU, låda
Thermo-teK rörsektion PS Pro ALU,
enskild förpackning

Thermo-teK lamellmattor

 
Thermo-teK lamellmatta,
500 mm
Thermo-teK lamellmatta,
1000 mm

Sea-teK® isoleringsskivor

     
Thermo-teK skiva, VBS Thermo-teK skiva, VWS Thermo-teK skiva, VES Thermo-teK skiva, WBS