Fjärrvärme Celje

Konstruktionsår: 2016
Fjärrvärme Celje

Energieffektiv isolering av fjärrvärmeledningar är av enorm betydelse för ändamålet. I Celje säkerställer därmed Thermo-teK PS Pro ALU en optimal isolering av ledningarna.