Fjärrvärme Karlsruhe

Konstruktionsår: 2017
Fjärrvärme Karlsruhe

Energieffektiv isolering av fjärrvärmeledningar är av enorm betydelse för ändamålet. I Karlsruhe säkerställer därmed Thermo-teK PS Pro ALU en optimal isolering av ledningarna.