Kolkraftverk Nikola Tesla

Konstruktionsår: 2012
Kolkraftverk Nikola Tesla

Under det omfattande saneringsarbetet hos Serbiens största eldistributör, Nikola Tesla, påvisades potentialen som är ett resultat av moderniseringsåtgärderna. I sektor 6A i kolkraftverket 300 MW bidrar Power-teK WM 660 effektivt till den optimala isoleringen.