Mjölktankbehållare

Konstruktionsår: 2014
Mjölktankbehållare

Inom livsmedelsindustrin är tillverkning och lagring av produkten föremål för höga krav i enlighet med deras syfte. Genom användning av Thermo-teK LM Eco ALU och Power-teK PS garanteras optimala förutsättningar för lagring av mjölk i Heerenveen.