TOWARDS GREEN TRANSFORMATION

esg

"Genom att frivilligt bedöma och poängsätta vår egen "gröna prestanda" genom olika system för miljöinformation strävar vi efter att bli en av de ledande aktörerna inom miljötransparens och miljöåtgärder. 


Genom att förstå vår påverkan på klimatförändringarna, miljön och samhället, och genom att mäta och hantera våra risker och möjligheter, vill vi vara fullt förberedda på utmaningarna med den gröna omställningen och på god väg mot nettonoll/klimatneutralitet."

 

VI ÄR EN DEL AV TVÅ OLIKA SYSTEM FÖR HÅLLBARHETSRAPPORTERING:

-  CDP-poängsättning (Carbon Disclosure Project)

-  Guide för gröna stjärnor

cdp

CDP-POÄNGSÄTTNING (CARBON DISCLOSURE PROJECT)

CDP är en ideell välgörenhetsorganisation som driver det globala rapporteringssystemet för investerare, företag, städer, stater och regioner för att hantera deras miljöpåverkan. Världsekonomin ser CDP som guldstandarden för miljörapportering med den rikaste och mest omfattande datauppsättningen om företags och städers åtgärder.

Läs mer om CDP

GUIDE TILL GRÖNA STJÄRNOR

GREEN STAR är en vägledning för företag när de ska fastställa strategiska prioriteringar på vägen mot en grön omställning. Det är det första certifikatet i sitt slag som belönar bidrag till klimatåtgärder. Certifieringsprocessen bekräftar åtgärder som vidtagits och som är förenliga med grön omställning, och belyser förbättringsområden för att hjälpa företaget att på effektivast möjliga sätt nå nettonollutsläpp.

Läs mer på

green star

ÅRSÖVERSIKT 2022

Vår årsöversikt hyllar kraften hos våra människor och vår inspirerande kultur ”challenge.create.care”. Den är också ett skyltfönster för vår hållbarhetsstrategi ”För en bättre värld” – en offentlig redovisning av våra långsiktiga åtaganden – och av våra hållbarhetsresultat under det senaste decenniet.  

Annual Review 2022

vdf