expert tek
Knauf Insulation Exper-teK

Beräkning av värmeförluster och energibesparingar - enkelt och effektivt, i enlighet med VDI-certifierade beräkningsmodeller.

Med den intuitiva och lättanvända användarguiden för vår kostnadsfria onlinekalkylator kan du enkelt beräkna värmeförluster och energikostnader.
Du får informationen efter fem enkla steg med pålitliga resultat tack vare VDI-certifierade beräkningsmetoder.

Exper-teK manual

Exper-teK video

Exper-teK: Beskrivning steg för steg

EX1
1. Information om projektet

Ange först bakgrundsinformation om projektet. Detta är valfritt och används endast i utskriften.

EX2
2. Val av fastighet

Välj den fastighetstyp för vilken Exper-teK ska utföra den termiska beräkningen.

EX5
3. Information om fastigheten

Ange i nästa steg uppgifter om fastigheten som ska isoleras, såsom material och mått, för den termiska beräkningen.

EX4
4. Beräkningstyp

Välj beräkningstyp samt standardberäkning och ange om isoleringslagrets tjocklek ska beräknas eller om den uppgiften redan är känd.

EX5
5. Information om miljö och val av isoleringsmaterial

Ange parametrarna för miljö- och driftförhållanden vilka påverkar en optimal isolering. Välj sedan den typ av isoleringsmaterial som ska användas.

Du har möjlighet att ange ytterligare information om underkonstruktionen.

Beräkning

 

.

Fördelar med Exper-teK

TTitta på vår presentationsvideo, och börja använda Exper-teK verktygetake a look at our presentation video material or start using our advance Exper-teK tools.

BERÄKNING