ANSÖKA OM TIPCHECK

TIPCHECK är ett standardiserat besiktningsverktyg för termisk energi, i linje med EN 16247 och ISO 50002, för att utvärdera prestandan hos industriisoleringssystem.

Det står för Technical Insulation Performance Check och utvärderar isoleringssystem i befintliga anläggningar, planerade projekt och renoveringar samt visar hur en mer omsorgsfull isolering kan spara energi, spara pengar och bidra till en renare miljö tack vare sänkta koldioxidutsläpp. Utöver den energibesparande potentialen kan TIPCHECK hjälpa till med att identifiera processförbättringar och säkerhetsrisker för personal och utrustning.

Kolla också videon: 

ARBETEN MED TIPCHECK UTFÖRS AV EIIF (EUROPEAN INDUSTRIAL INSULATION FEDERATION) ELLER CERTIFIERADE TIPCHECK-Expert SOM ÄR OFFICIELLT UTBILDADE OCH KVALIFICERAD AV EIIF SJÄLVT.

Knauf Insulation består av högutbildade TIPCHECK-expert som också har lång erfarenhet inom isoleringsindustrin.

Andreas Wald

 "Varje företag kan bidra till målen för 2050 – med rätt isolering kan vi minska värme- och energiförlusterna med 88 %",

säger Andreas Wald, certifierad TIPCHECK-expert på Knauf Insulation.

 

Andreas
luca

"2050 Energy Saving Targets är ett viktigt koncept för att njuta av en hållbar miljö och ge framtida generationer en hälsosammare värld",

anser Luca Cuca, TIPCHECK-expert på Knauf Insulation.

 

"Isolering är och kommer att vara en viktig del för att uppnå energibesparingar och därmed uppfylla våra klimatmål så snabbt som möjligt."

Dominik Lensing, certifierad TIPCHECK-expert på Knauf Insulation, är förvissad om detta. 

dominik_lensing
Roman

"Varje affärsverksamhet kan bidra till de globala målen för utfasningen av fossila bränslen. Med effektiv isolering kan energiförbrukningen och CO2-utsläppen delas med 8."

Romain Carayol, certifierad TIPCHECK-expert på Knauf Insulation, är övertygad om detta.

Omkring 2 500 globala TIPCHECK besiktningar av termisk energi visar att isolering av oisolerad utrustning och reparation av skadad isolering blir i genomsnitt lönsamt efter två år och ofta efter bara några månader.

Bli en del av gemenskapen för att hjälpa till att rädda vår planet. Genom att låta en ingenjör besiktiga energiförbrukningen i er anläggning, kan ni sänka energikostnaderna och minska koldioxidutsläppen överraskande mycket.

ANSÖK OM TIPCHECK FÖR ATT LÄRA DIG OM MÖJLIGA ENERGIBESPARNINGAR I DIN ANLÄGGNING. BE OM EN KOSTNADSFRI FÖRSTA KONSULTATION OCH TA KONTAKT MED OSS.

Fyll i ansökningsformuläret

ÄNNU INTE SÄKER PÅ OM DET FINNS ISOLERINGSPOTENTIALER I DIN INDUSTRIANLÄGGNING?

Du kan enkelt först testa detta själv genom att använda TBI-Appen, som är utvecklad av EIIF (European Industrial Insulation Federation).

TBI-Appen är ett lättanvänt verktyg för självinspektion och rapporteringsverktyg gällande isolering. Den är till för alla som snabbt vill kontrollera och uppskatta hur mycket energi- och penningsbesparingspotential ett tekniskt isoleringssystem kan erbjuda.

VID EVENTUELLA SPÖRSMÅL, KONTAKTA VÅRA TIPCHECK-expert ELLER SKICKA DIN E-POST TILL [email protected].